Frivillige i AFS Interkultur repræsenterer et bredt spektrum af forskellige mennesker – næsten alle aldersgrupper er repræsenteret og den geografiske spredning er stor. Som frivillig samarbejder man på kryds og tværs af geografi, alder og baggrund.

Mange frivillige har selv at have været ude i verden med AFS eller har været værtsfamilie for en udvekslingsstudent, men dette er absolut ikke en forudsætning for at blive aktiv i AFS. Det vigtigste er interessen for det interkulturelle møde og lysten til at engagere sig i unge menneskers dannelsesrejse. 

What's in it for me?

  • En spændende og lærerig fritid
  • Tæt kontakt med et interkulturelt miljø med mulighed for at møde andre kulturer
  • Nye venner og bekendte fra Danmark og resten af verden
  • Organisations- og ledererfaring
  • En post på dit CV, der kan åbne nye døre 
  • Muligheden for at deltage i kurser, der udvider din horisont og giver nye kompetencer
  • Du bidrager til fred og forståelse mellem kulturer

                                                                                                                                          

"Som frivillig i AFS føler jeg at jeg er med til at forbinde vores lokalsamfund med hele verden. Og også at jeg gør en forskel for unge udvekslingsstudenter og værtsfamilier hvor mange får deres livs oplevelse”

AFS frivillig