Udveksling

AFS er en frivilligdrevet udvekslingsorganisation som internationalt set har eksisteret i mere end 100 år. AFS er ligeledes den ældste udvekslingsorganisation i Danmark. Globalt set er vi en af de organisationer der udveksler flest unge mennesker til skoleophold rundt omkring i verden. Fra Danmark sender vi udvekslingsstudenter til godt 50 lande, samtidigt med at vi er værter for et højt antal udenlandske udvekslingsstudenter i Danmark. AFS er uafhængig af partipolitiske, kommercielle og religiøse interesser. Vi er godkendt som udvekslingsorganisation af Undervisningsministeriet og internationalt har AFS rådgivende status i FN via UNESCO.

Det internationale AFS-netværk, AFS Intercultural Programmes, består af selvstændige AFS-organisationer i mere end 50 lande. AFS er til stede på alle verdens kontinenter.

Frivillighed

AFS er en frivilligdrevet organisation og frivillighed er derfor rygraden i AFS. AFS er struktureret med en frivillig bestyrelse og frivillige lokalforeninger og udvalg der støtter og udfordrer vores programdeltagere på deres kulturelle rejse. Vores erfaring er at det særlige engagement som frivillige bringer ind i kulturmødet gør AFS til særligt egnet til at skabe involvering og nærhed for unge mennesker der er på udveksling.

Interkulturel læringsorganisation

I AFS har vi fokus på at skabe interkulturel læring for unge på udveksling samt for værtsfamilier, frivillige og andre der bliver en del af kulturmødet via AFS. Disse mennesker kommer til at stå over for nye udfordringer og tilegner sig derved ny viden, nye kompetencer og større forståelse for mennesker fra andre kulturer. AFS bidrager på denne måde til dannelsen af globale medborgere der kan bygge bro mellem forskellige kulturer.

  • Bliv klogere på interkulturel læring (IKL)
  • Underviser du? Og kunne du tænke dig færdiglavede lektionsplaner med fokus på kulturforståelse og IKL, så besøg vores side 'Til skoler'

________________________________________________________________________________

Interkulturelle kompetencer

  • Personlige værdier og færdigheder
  • Kommunikation på tværs af kulturer
  • Sprogtilegnelse
  • Opbygning af venskaber på tværs af kulturer
  • Viden og bevidsthed om kulturer
  • Udvikling af kulturel sensitivitet 
  • Bevidsthed og engagement i globale temaer