AFS Interkultur stipendierne

AFS Interkultur støtter gennem tildeling af stipendier op om, at flere skal have muligheden for at kunne komme på udveksling - uanset økonomisk råderum.

Baseret på ansøgers økonomiske baggrund og sociale situation uddeles et antal stipendier som tilskud til at komme på et AFS-program. Stipendiets størrelse afhænger af deltagerens behov, men kan ikke overstige den normale deltagerbetaling. Det betyder, at stipendiemodtageren selv skal kunne finansiere udgifter under opholdet til f.eks. lommepenge, tøj og personlig pleje.

Udover at støtte deltageren økonomisk, ønsker AFS Interkultur også at fremme mangfoldighed i de lande, som foreningen udveksler med. Der kan derfor ikke søges stipendier til et udvekslingsophold i engelsktalende lande.

Ansøgningsprocedure og –betingelser
Stipendierne kan søges af deltagere med afrejse sommeren 2017 (der vil i løbet af 2017 blive mulighed for at søge stipendier til vinterafrejser 2018). For at komme i betragtning skal ansøgeren opfylde de almindelige betingelser for deltagelse i programmet og senest samtidig med indsendelse af stipendieansøgningen have udfyldt den foreløbige programansøgning på www.afs.dk og have indbetalt det ordinære ansøgningsgebyr.

Ansøgningsskemaet skal anvendes. Download ansøgningsskema.

Vi gør opmærksom på, at ufuldstændige ansøgninger (manglende oplysninger eller dokumentation) ikke kommer i betragtning.

Ansøgningsfrist den 13. februar 2017


Stipendier fra Alumni
AFS Alumni DK - som er AFS Interkulturs støtteforening - giver også to stipendier årligt.
Du kan læse mere om dem og hente ansøgningsskemaet her.

Særlige støtteregler for grønlændere
Hvis du er fra Grønland, så har du mulighed for at få en stor del af dine udgifter dækket via NunaFonden. Læs mere om de særlige regler under Specielt for grønlændere.