Europæisk Volontørtjeneste (EVS) er et EU-finansieret program, hvor du kan komme ud at arbejde som frivillig i Europa. Du får tilskud fra EU, som dækker udgifter til forberedelse, 90% af rejseudgifterne (de sidste 10% betaler du selv), forsikring, kost, logi, sprogkursus og lommepenge, og programmet er derfor i princippet gratis at deltage i. Så hvis du er interesseret i at rejse ud som frivillig i Europa i 6-12 måneder, så er EVS programmet lige noget for dig.

Dit projekt

Du skal selv ansøge om optagelse på et projekt. Der er tusindvis af godkendte EVS-projekter i Europa, og de findes alle i den store EU-DATABASE over EVS-projekter.

Hvilke lande?

Volontøropholdet kan foregå i alle EU-landene, på Island samt i Norge, Lichtenstein, Tyrkiet, Albanien og Makedonien (under forudsætning af, at projektet i værtslandet er indstillet på at ansøge om financiering til projektet).

Hvad lærer du?

Du vil som frivillig komme meget tæt på lokalsamfundet i det land du vælger at rejse til og etablere nær kontakt med de mennesker der bor i området, hvor dit projekt ligger. Det giver dig rigtig gode muligheder for at forstå deres bevæggrunde, værdier og historie. Samtidig vil du komme tæt ind på livet af en anderledes kultur og blive bedre i stand til at forstå konsekvenserne af anderledes livsvilkår.
Udover at du vil udvikle dine interkulturelle og personlige kompetencer, vil du også styrke dine faglige kompetencer igennem de arbejdsopgaver du har på dit projekt.

Flere informationer?

Læs mere om programmet i menuen ude til venstre eller check i vores kalender, hvornår der afholdes informationmøder om frivilligprogrammet.

OBS: Hvis du er interesseret i at rejse ud som frivillig udenfor Europa, så læs mere om Sentio Frivilligprogrammet HER

Bliv klogere på EVS i videoen her: