En ansøgning om et udvekslingsophold koster Kr. 500,-, som skal indbetales inden 48 timer på formularen herunder.
Dette beløb dækker et administrationsgebyr på Kr. 200,-, samt kontingent på Kr. 300,- til et familiemedlemskab i AFS Interkultur for resten af indeværende kalenderår.

Dette familiemedlemskab er obligatorisk, som minimum fra anøgningstidspunkt og frem til det kalenderår, hvor udvekslingsopholdet foregår og opkræves separat årligt.

Har din familie allerede betalt kontingent til AFS i indeværende kalenderår, skal I alene indbetale kr. 200,- i administrationsgebyr. Administrationsgebyr og kontingent kan ikke refunderes/tilbagebetales.