En ansøgning om et udvekslingsophold koster Kr. 500,-, som skal indbetales inden 48 timer på formularen herunder.
Dette beløb dækker et administrationsgebyr på Kr. 200,-, samt kontingent på Kr. 300,- til et familiemedlemskab i AFS Interkultur for resten af indeværende kalenderår.

Dette familiemedlemskab er obligatorisk i det/de kalenderår, hvor udvekslingsopholdet foregår og opkræves separat årligt i februar.

Har din familie allerede betalt kontingent til AFS i indeværende kalenderår, skal I alene indbetale kr. 200,- i administrationsgebyr.