Et AFS-ophold handler meget om personlig udvikling. Men du vil også tilegne dig faglige og interkulturelle kompetencer, som du kan skrive på CV’et.

AFS frivilligprogrammet er ikke et rejseprogram. Sideløbende med dit udlandsophold vil du blive tilbudt en interkulturel uddannelse gennem “AFS Global Competence Certificate” – et online kursus udviklet specielt til AFS-deltagere. Den vil støtte dig i din interkulturelle læring under dit ophold og gøre dig bedre i stand til at klare dig i en global verden.