AFS uddanner og engagerer globale medborgere i alle aldre og med forskellige baggrunde. Vi støtter den globale bevægelse, som arbejder for at videreudvikle interkulturel uddannelse af globale medborgere specielt på skoler, universiteter og i ungdomsorganisationer.

Hvad er uddannelse af globale medborgere?
Globalt medborgerskab er en givende, livslang proces, som involverer både formel læring og praktisk erfaring. Vores fokus hjælper folk i aldre til at:

 • Respektere forskelle uanset om det gælder kultur, køn, tro eller andre spørgsmål
 • Blive mere bevidste om, at der findes en verden udover vores egen
 • Forstå vores ansvar som medlemmer af et globalt fællesskab af mennesker.
 • Omfavne vores roller i at tage vare på planeten og skabe en bæredygtig fremtid
 • Være bevidste om at vores lokale handlinger påvirker verden som helhed

AFS Interkulturs formål om fred gennem vores udvekslings- og frivilligophold i andre lande taler direkte ind i to af verdensmålene:

Verdensmål nummer 4.7.
Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Verdensmål nummer 16.
Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

AFS støtter FN's Verdensmål: Kvalitetsuddannelse

AFS støtter FN's Verdensmål: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

#AFSeffect for globale medborgere

AFS forbereder og aktiverer globale medborgere i alle aldre og baggrunde – studerende and unge mennesker, voksne, frivillige, familier, skoler og andre. Det gør vi gennem vores udvekslingsprogrammer og frivilligmuligheder – alle tilrettelagt med fokus på interkulturel læring.

AFS opfordrer folk til at tænke kritisk, stille spørgsmål ved antagelser og være fleksible. Deltagelse i vores programmer bygger på fortrolighed, udvider perspektiver og udvikler praktiske færdigheder, som kræves for at kommunikere og samarbejde med mennesker fra andre kulturer – både i lokalsamfundet og globalt.

At bo og gå i skole i udlandet med AFS giver ungdommen mulighed for at lære, hvordan man løser udfordringer, træffer afgørelser og arbejde effektivt i mangfoldige grupper.

Som et resultat af vores planlagte læringsoplevelser i det virkelige liv, sætter AFS’ere pris på, værdsætter og respekterer kulturelle og andre forskelle og tror på, at verden er stærkere og mere interessant på grund af dem.

Du skal derfor ikke lede længe for at finde en AFS’er, der gør forskel i lokalsamfundet, på tværs af brancher eller i forreste række i en vigtig international sag. AFS’ere findes overalt. AFS’ere er globale medborgere.

Disse globale færdigheder for det 21. århundrede bliver højt værdsat af lærere, arbejdsgivere, humanister og lokalsamfundet. At være tryg og komfortabel i mødet med mennesker med en anden baggrund og livssyn, åbner op for mange nye, anderledes og spændende muligheder.

Vores dagsorden for uddannelse af globale medborgere

Vi fokuserer på 6 hovedområder for at støtte bevægelsen for uddannelse af globale medborgere:

 1. AFS hjælper verden at lære at leve sammen. Vi forpligter os til at fremme interkulturel udveksling, læring og forståelse som en kraftfuld og effektiv måde at skabe en mere retfærdig og fredeligere verden.
 2. AFS’ere omfavner forskelle og tror, at verden er mere interessant på grund af dem. AFS understreger vigtigheden af mangfoldighed og inkludering i vores retningslinjer, programmer, organisationer mv.
 3. AFS arbejder for at udvide unges rolle i lederskab og beslutningsprocesser både i AFS og i samfundet
 4. AFS arbejder for at integrere interkulturel læring og uddannelse af globale medborgere i nationale agendaer og læreplaner i skolen, sammen med lærere, skoleledere, beslutningstagere o.a.
 5. AFS arbejder tæt sammen med skoler, universiteter, myndigheder, fredsorganisationer, humanitære- og andre frivillige organisationer, som afspejler vores formål og støtter op om uddannelse af globale medborgere.
 6. AFS støtter proaktivt FN’s Verdensmål om en bæredygtig udvikling. De udgør et kompas, der bidrager til, at verden bliver et bedre sted for alle mennesker.

”Hovedudfordringen, når det gælder livslang læring, involverer vores evne til at lære at leve sammen ved udvikling af forståelse for andre og deres historier, traditioner og åndelige værdier.”

Jacques Delors, Learning: The Treasure Within. Rapport til UNESCO fra den internationale Kommission for Uddannelse for det 21. Århundrede (1996).

Vil du samarbejde?

I AFS Interkultur er vi altid åbne for nye ideer til samarbejde og partnerskaber. Vi bidrager til FN’s verdensmål, og vi giver unge interkulturelle kompetencer gennem vores programmer i mere end 50 lande. Vil din virksomhed, forening eller skole også gerne bygge bro mellem kulturer? Så kontakt os og lad os tale videre om, hvordan vi sammen kan være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor. Som non-profit organisation søger vi også tilskud til at løse vores aktiviteter, og såvel faglige som økonomiske bidrag er velkomne.

Kontakt: Jette Holtze Inno på [email protected] eller 3832 2319.

Partnerskab med UNESCO

I 2015 fik AFS rådgivende status i FN via UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Det betyder, at begge parter kan samarbejde om initiativer, der har fælles interesse og socialt gode. AFS er desuden godkendt som uddannelsesorganisation af Undervisningsministeriet.

UNESCO: Uddannelse forandrer liv og er i centralt i missionen om at skabe fred, udrydde fattigdom og skabe bæredygtig udvikling.

Læs mere om UNESCO her