AFS Interkultur er både en udvekslings- og uddannelsesorganisation. Vi underbygger vores programmer med viden og teori indenfor kulturforståelse.

Under kulturmøder, som for eksempel et udvekslingsophold, opbygger man sine interkulturelle kompetencer. Kompetencer, som gør, at man bliver bedre rustet til at møde nye kulturer. Vi kalder denne læring for interkulturel læring (IKL).

Vi arbejder målrettet med at styrke vores deltageres kompetencer og vi opstillet klare mål den læring en deltager gennemgår.


AFS' uddannelsesmål  


Bevidsthed om globale problemstillinger:
Deltagerne får forståelse for en anden kulturs problemstillinger og at brugbare løsninger skal være kulturelt sensitive.

Kulturel viden og sensitivitet:
AFS-oplevelsen øger deltagernes indblik i deres egen kultur såvel som deres viden om en anden kultur. De vil kunne se både styrker og svagheder ved begge kulturer.

Mellemmenneskelige relationer: Deltagerne får en dagligdag i et nyt miljø og skal interagere med forskellige mennesker. Disse kompetencer kan overføres til mange andre områder i senere ideltagerens liv.

Personlige værdier og kompetencer:
AFS-deltagerne lærer at vende svære situationer til værdifulde læringsmuligheder for personlig udvikling. De bliver udfordrede til at reflektere over deres værdier, videreudvikle deres kompetencer og træne nye færdigheder.


Få uddybet vores uddannelsesmål


_________________________________________________________________________________________

Bliv klogere på teorier om Interkulturel Læring

Er du interesseret i grundlæggende teorier bag Interkulturel Læring og kulturforståelse?
Vi har lavet en hel sektion, hvor du kan downloade relevant viden på dansk.

Gå til 'Teori og modeller'


Du har også mulighed for at læse vores internationale materiale

Ellers kan du følge med på vores internationale blog eller læse mere på AFS Internationals IKL-side.