Det AFS, vi kender idag, har sit udspring langt tilbage i tiden. Under 1. og 2. verdenskrig fandtes et aktivt, amerikansk ambulanceførerkorps, American Field Service, bestående af frivillige, som kørte sårede væk fra fronten.

De rædsler, de oplevede på nærmeste hold, fik efterfølgende en gruppe til at danne organisationen AFS Intercultural Programs, idet de havde oplevet, at udbredt intolerance, uvidenhed og manglende kulturelle kompetencer kan forårsage konflikter, vold og krig.

Gennem udvekslingsophold, hvor deltagerne lærte andre kulturer at kende på nærmeste hold og knyttede personlige bånd på kryds og tværs af landegrænser, blev der opbygget interkulturelle kompetencer. Deltagerne lærte også, at det fremmede ikke nødvendigvis var farligt eller truende – men bare anderledes. Disse kompetencer og den indsigt blev anset som værdifulde for medmenneskelig forståelse og den fred i verden, som ambulanceførerne så brændende ønskede aktivt at bidrage til fremfor at transportere krigsofre til felthospital eller grav.

Betydningen af tolerance og interkulturelle kompetencer for at sikre medmenneskelig forståelse og fred i verden er ikke blevet mindre som årene er gået. Det fundamentale tankesæt er lige så relevant nu som dengang. Og det frivillige element fra ambulanceførerne er fastholdt som helt central i den verdensomspændende organisation, som AFS har udviklet sig til i dag, hvor AFS er blevet til en organisation med over 44.000 frivillige i over 50 lande.

I Danmark blev AFS Interkultur grundlagt i 1957.

Du kan se en mere detaljeret tidslinje lige her.