Det AFS, vi kender i dag, har sit udspring langt tilbage i tiden. Under 1. og 2. verdenskrig fandtes et aktivt, amerikansk ambulanceførerkorps ved navn American Field Service, som bestod af frivillige, der kørte sårede væk fra fronten.

En gruppe af disse frivillige dannede senere organisationen AFS Intercultural Programs. De havde oplevet, hvordan udbredt intolerance, uvidenhed og manglende kulturelle kompetencer kan forårsage konflikter, vold og krig. Derfor ville de gerne arbejde for, at flere mennesker fik en større forståelse for og accept af menneskelige og kulturelle forskelligheder og en indsigt i, at det fremmede ikke nødvendigvis er farligt eller truende, men bare anderledes.

Alt det skulle ske gennem udveksling, hvor folk ville få mulighed for at lære andre kulturer at kende på nærmeste hold og knytte personlige bånd på kryds og tværs af landegrænser. Tanken var, at de erfaringer og indsigter, man får gennem udveksling, ville føre til mere fred i verden.

Det er stadig dét formål, vi arbejder for i dag.

Det fundamentale tankesæt er lige så relevant nu som dengang. Det frivillige element er fastholdt som en helt central del i den verdensomspændende organisation, som AFS har udviklet sig til at være i dag. I dag er organisationen drevet af mere end 44.000 frivillige i over 50 lande.

I Danmark blev AFS Interkultur grundlagt i 1957.

Du kan se en mere detaljeret tidslinje lige her.