Danmarks ældste udvekslingsorganisation

AFS Interkultur er Danmarks ældste og største organisation for international ungdomsudveksling. AFS er en non-profit organisation, der er baseret på et netværk af engagerede frivillige. Foreningen er uafhængig af kommercielle, partipolitiske og religiøse interesser, og dens formål er at arbejde for fred gennem interkulturel forståelse.

AFS Interkultur ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, har mere end 2.000 medlemmer fordelt over hele landet og et sekretariat med ansatte på Frederiksberg.

AFS er inddelt i 30 lokalforeninger, der dækker hele landet. Der er i alt ca. 500 frivillige, der er engagerede i at skabe de bedst mulige rammer for udveksling igennem AFS i Danmark.

AFS Interkultur formidler årligt over 500 personers møde med fremmede kulturer i over 30 lande verden over.
Det foregår gennem skoleophold for unge udvekslingsstudenter mellem 15 og 19 år samt gennem frivillige arbejdsophold med et fagligt eller socialt indhold for unge over 18 år.

AFS blev etableret i USA i 1947 og har siden da været en af de ældste og største udvekslingsorganisationer i verden. Læs mere om historien her. I Danmark blev AFS grundlagt i 1957.

Lokalforeninger

AFS er inddelt i 30 lokalforeninger, der dækker hele landet. Nogle lokalforeninger dækker et større geografisk område end andre. Som medlem af AFS Interkultur er du automatisk medlem af den lokalforening, der dækker det område, du bor i. Færøerne og Grønland er selvstændige lokalforeninger.

Lokalforeningerne er båret af frivillige. I lokalforeningen er de frivillige tæt på de unge danskere, der vil på udveksling, de udvekslingsstudenter, som er i Danmark på udvekslingsophold, og de familier, der gerne vil have en udvekslingsstudent boende.

Frivillige i lokalforeningerne varetager en række forskellige opgaver. Det er frivillige, der interviewer kommende deltagere, der skal ud i verden, der besøger kommende værtsfamilier, og som har kontakten med udvekslingsstudenterne i Danmark. Har du lyst til at være med, er der masser af muligheder for at blive frivillig i en lokalforening.

Hver lokalforening har også en generalforsamlingsvalgt lokalforeningsbestyrelse, som du har mulighed for at blive valgt ind i. Dermed kan du være med til at bestemme, hvordan AFS skal udvikle sig i dit nærområde.

Find lokalforeningerne her

Bestyrelsen

Formand
Ida Marie Garder

Næstformænd
Ida Vægter Rasmussen
Clemens Merker

Medlemmer
Junaid Ahmed Habib
Kristine Pedersen
Brian Andreasen
Emilie Willads Pedersen
Camille Rousseau
Leo Bruzelius

Spørgsmål til bestyrelsen?
Skriv til generalsekretær Ulrik Wehner på [email protected]

Formål og vedtægter

AFS er en er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel læring fremmer foreningen viden om verdens mange forskellige kulturer og den fællesmenneskelige forståelse, hvilket bidrager til en fredeligere verden.

Freden er dynamisk og er afhængig af lighed og tolerance mellem mennesker, nationer og kulturer. Foreningen bygger på respekt for forskellighed og tror på, at alle mennesker, nationer og kulturer er lige og har værdi for verden.

Formålet søges opfyldt ved:

  • at gennemføre udvekslingsophold, hvor familier, grupper og unge mennesker med forskellige baggrunde bliver stillet over for nye udfordringer og lærer at behandle dem i fællesskab.
  • at opfordre alle deltagere til at bidrage med de erfaringer, der er erhvervet gennem AFS-programmet, til nytte for andre.
  • at samarbejde med organisationer og støtte initiativer med tilsvarende formål.

Download AFS Interkulturs vedtægter her

AFS Interkulturs vision

  • Kulturel mangfoldighed er en ressource, og fred fremmes gennem en forståelse af dette. Vi forfølger denne mission i vores virke som den førende udvekslingsorganisation i Danmark.
  • Vores værtshjem er omdrejningspunkt for livsforandrende kulturmøder. Her sikrer vi lærerige interkulturelle oplevelser gennem aktiv forberedelse og refleksion.
  • Vi er bredt anerkendt som førsteklasses inden for interkulturel læring og frivillighed. Med vores tilstedeværelse på skolerne arbejder vi for, at alle får interkulturelle kompetencer.
  • Vores programmer afvikles bæredygtigt med respekt for de ressourcer og det samfund, der gør vores aktiviteter mulige.
  • Vi skaber forandring i mennesker gennem vores globale fællesskab. Frivillighed og frivillig er det, vi er.

AFS Alumni

AFS Almumni DK er en forening, der støtter AFS Interkultur i dets arbejde. Foreningen består af en kreds af AFS’ere, der dyrker de fælles interesser for kulturer og menneskers levevilkår fra Nørrebro til Guatemala. Alle, der vender hjem fra et ophold med AFS, har været værtsfamilie eller er frivillige i AFS, er velkomne som medlemmer af AFS Alumni DK.

Hvert år uddeler AFS Alumni DK stipendier til unge i samarbejde med AFS Interkultur og hædrer et særligt aktivt medlem af AFS Interkultur med et legat. Du kan læse mere om tidligere legatmodtagere her.

I forbindelse med AFS Interkulturs 50-års jubilæum i 2007 udgav foreningen et jubilæumsskrift. Det kan du finde her.

Foreningen arrangerer løbende foredrag, udflugter, jubilæer og rundvisninger, som medlemmer og deres ægtefælle/familie kan tilmelde sig. Læs mere på www.afsalumni.dk.

Gå til AFS Alumnis hjemmeside

Kontaktinformation

Kontaktdetaljerne på AFS Interkulturs sekretariatet er:

AFS Interkultur
Nordre Fasanvej 111
2000 Frederiksberg

Hovednummer: Tlf. +45 38 34 33 00 (telefontid 10.00 til 15.00)
Fax: +45 38 34 66 00
Email: [email protected]

Find en medarbejder