AFS er en forening der bygger på frivillige og på frivillighed. Det er frivillige, der bærer AFS som forening, og frivillighed er definerende for, hvordan AFS arbejder med udveksling og interkulturel læring. Det engagement, som frivillige bringer ind i kulturmødet, gør AFS særligt egnet til til at skabe involvering og nærhed for unge mennesker på udveksling.

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for frivilligt arbejde i AFS, kan du enten kontakte lokalforeningen i dit område, eller du kan skrive til foreningskonsulent, Carsten Friis Overby, på [email protected].

IMG_5347

Muligheder som frivillig


Kontaktpersoner

Kunne du tænke dig at have den direkte kontakt med internationale udvekslingsstudenter og deres værtsfamilier i Danmark? Som kontaktperson støtter du udvekslingsstudenterne og deres værtsfamilier i forhold til at rådgive dem og sparre med dem, samt hjælpe dem med at løse de problemer der måtte opstå. Kontaktpersoner er udvekslingsstudentens og værtsfamiliernes primære AFS kontakt under udvekslingsopholdet.

Sendefrivillige

Er du interesseret i at have at gøre med danske unge, der gerne vil være udvekslingsstudenter? På sendeområdet beskæftiger man sig med danske unge der har masser af energi og forventninger om at rejse ud i verden og få en oplevelse for livet. Som sendefrivillig hjælper du danske udvekslingsstudenter med deres ansøgninger, interviewer og godkender dem samt hjælper med at afholde lokale ”førorienteringer” for at sikre, at de unge er parate til at møde verden.

IMG_2364

Frivillige der koordinerer værtsfamilier og placeringer

Er du god til at ’netværke’ eller er du typen der kender mange i dit lokalsamfund? Som værtsfrivillig arbejder du med at finde egnede værtsfamilier og forberede dem til at modtage internationale udvekslingsstudenter der kommer til Danmark! Værtsfrivillige hjælper til med at føre lokale kampagner for at rekruttere værtsfamilier, interviewer og godkender værtsfamilier samt matcher værtsfamilier med kommende udvekslingsstudenter.

Frivillige til konfliktløsning

Kan du tale engelsk, kan du lide at håndtere udfordringer og vejlede mennesker som er udfordret eller i konflikt? Som konfliktløser træder du til når situationen går i hårknude eller en konflikt opstår mellem en udvekslingsstudent og en værtsfamilie. Du skal kunne holde hovedet koldt, turde stå midt i konflikten og samtidig holde fokus på at støtte op om en løsning. Erfaring med konfliktløsning er ikke et krav. Pædagogiske kompetencer, kendskab til andre kulturer eller interesse i relationsarbejde er en fordel.

thumb_IMG_7091_1024

Tovholdere til arrangementer/events

Kan du lide at planlægge og gennemføre arrangementer og events? Lokalt er der mulighed for at arrangere forskellige sociale begivenheder for de udvekslingsstudenter der er kommet til Danmark. Det kan være virksomhedsbesøg, internationale maddage, teambuildingsaktiviteter, udflugter, bowlepizzaaftener og meget mere.

Frivillige foreningsledere

Har du overblik, er god til at involvere, motivere og delegere? Eller har du ambitioner i retning af ledelse? Frivillige der arbejder med foreningsledelse har fokus på at de forskellige lokale opgaver omkring udveksling løses så godt som muligt. Man beskæftiger sig bl.a. med at involvere andre frivillige fra det lokale netværk. Hvis du har lyst til at engagere dig i at fremme og sikre kvaliteten af udvekslingsoplevelserne over en bred kam, er du måske en god foreningsleder i AFS.

Lejrleder

Flere gange om året afholdes der store lejre for enten de danske udvekslingsstudenter, der skal af sted med AFS, eller for de udvekslingsstudenter, som kommer til Danmark. Disse lejre er arrangeret af de Nationale Udvalg som har brug for mange hjælpende hænder og hoveder til at gennemføre lejrene. Der er brug for folk i køkkenet, folk i lufthavnen, folk til undervisning og planlægning samt til mange andre opgaver.

Frivillig i en lokalforening

Frivillig i en lokalforening

Der er 30 lokalforeninger fordelt på Danmark,  Grønland og Færøerne – og der er også en lokalforening i dit område, hvor du kan blive frivillig. I hver lokalforening er der engagerede frivillige, der tager sig af forskellige opgaver i tilknytning til udvekslingsprogrammerne.

Holder kontakten

Det er lokalforeningerne, der har den tætte kontakt både til de udenlandske udvekslingsstudenter, der kommer til Danmark, og til de danske udvekslingsstudenter, der skal ud at rejse med AFS Interkultur.

Interviewer og tager på hjemmebesøg

Lokalforeningerne interviewer de unge, der skal af sted på udvekslingsophold og besøger deres familier. Ligeledes foretager de familiebesøg hos kommende værtsfamilier, som de har tæt kontakt til hele det år, hvor de værter udvekslingsstudenten.

Organiserer og afholder arrangementer

Lokalforeningerne laver også arrangementer for de udenlandske udvekslingsstudenter, for værtsfamilier og for medlemmerne. Det kan være sociale arrangementer for udvekslingsstudenterne, erfaringsudveksling for værtsforældre, begivenheder med et internationalt fokus, kulturelle udflugter eller noget helt andet.

Rådgiver og mægler

En stor del af et udvekslingsophold handler om at blive udfordret på det man tager for givet i sin egen kultur – især for udvekslingsstudenterne, men også i et vist omfang for værtsfamilierne. I den proces kan det ikke undgås at man løber ind i udfordringer i løbet af året. Nogen gange skal udvekslingsstudenten og familien have hjælp til at bearbejde udfordringerne, og så er det også lokalforeningerne der står parate til at hjælpe.

Hvis du er interesseret i at indgå aktivt i lokalforeningsarbejdet, kan du kontakte din lokalforening for mere information.

Frivillig i et nationalt udvalg

Vi har et nationalt udvalg, der hedder POK-udvalget, og så har vi 18+-udvalget.

18+ udvalget

18+ udvalget støtter op om 18+ programmerne i Danmark og skaber nye aktiviteter, såsom at:

 • afholde informationsmøder for potentielle deltagere til sendeprogrammet
 • arrangere før- og efterorienteringer for sendedeltagerne
 • arrangere ankomst- og midtvejsorienteringer for værtedeltagere
 • gennemføre “Global Competence Certificate” (IKL) sessioner med deltagere
 • gennemføre diverse aktiviteter for at gøre opmærksom på 18+ programmerne

Kontakt: [email protected]

POK-udvalget

Det nationale udvalg arrangerer først og fremmest orienteringslejre for de danske udvekslingsstudenter, der skal eller har været af sted på udveksling samt for de udenlandske udvekslingsstudenter, der er i Danmark. Det er også det nationale udvalg, der står for uddannelse af frivillige.

POK-udvalget organiserer og udvikler aktiviteter for:

 • danskere, der skal på skoleudveksling i udlandet
 • udenlandske udvekslingsstudenter, der kommer til Danmark
 • medlemmer af AFS Interkultur.

I forbindelse med danskere, der skal på udveksling, sørger POK-udvalget for, at:

 • arrangere før- og efterorienteringer
 • uddanne nye og kvalificerer gamle lejrledere
 • holde kontakt med helårssendedeltagere, mens de er på udveksling
 • lave forberedelsesmateriale til deltagerne

I forbindelse med at udenlandske udvekslingsstudenter kommer til Danmark, sørger POK-udvalget for at:

 • arrangere velkomst- og afskedslejr, sommer- og vinterlejr
 • uddanne lejrledere og udvikler materiale til lederne
 • placere udvekslingsstudenter og frivillige hos værtsfamilier

I forbindelse med tilbud til AFS-medlemmer, der styrker deres kompetencer og viden, og gavner deres frivillige arbejde, sørger POK-udvalget for at:

 • arrangere den årlige UddannelsesBazar og Lederuddannelse
 • samarbejde med andre udvekslingsorganisationer
 • informere AFS-medlemmer om eksterne uddannelsestilbud
 • udvikle AFS Interkulturs medlemsaktiviteter

Kontakt: [email protected]

World Café

AFS World Café er et samlet socialt medie for alle AFS’ partnerlande. Her kan frivillige både lokalt og globalt udveksle erfaringer, dele filer og holde kontakten.

I Danmark har vi fået udviklet et intranet på World Café. Her kan du som dansk frivillig først og fremmest finde alle nødvendige filer, som du har brug for i dit AFS-arbejde – lige fra vejledninger til rejserefusioner til håndbøger og markedsføringsmaterialer. Du kan også diskutere og vende idéer og sager, finde informationer i kalenderen om alt relateret til AFS på nationalt plan.

Log ind på World Café

Bliv medlem

Du kan blive medlem af AFS Interkultur og være med til at støtte op om vores formål og arbejde. Skriv en email til [email protected] eller ring på +45 38 34 33 00.

Gældende kontingentsatser
 • Enkeltpersoner til og med 29 år: 100,- kr.
 • Enkeltpersoner 30 år eller derover: 200,- kr.
 • Familiekontingent: 300,- kr.
Medlemsfordele

* Obs: Forsikringen skal tegnes gennem os, så kontakt vores serviceteam på [email protected], hvis du er interesseret.