AFS Interkultur udvekslingsstipendium

AFS Interkultur ønsker, at flere skal have mulighed for at kunne komme på udveksling – uanset økonomisk råderum. Derfor uddeler vi hvert år stipendier, der gør det nemmere at komme af sted. Stipendierne uddeles på baggrund af ansøgers økonomiske baggrund og sociale situation, ligesom der lægges vægt på ansøgerens motivation for at komme på udveksling. Stipendiets størrelse afhænger af deltagerens behov, men tilskuddet kan ikke overstige den normale deltagerbetaling. Det betyder, at du som stipendiemodtage selv skal kunne finansiere udgifter under opholdet til f.eks. lommepenge, tøj og personlig pleje.

For at fremme mangfoldighed i de lande, som vi udveksler med, kan der ikke søges stipendier til engelsktalende lande og programmer.

Hvem kan søge?
Et udvekslingsstipendie er for dig, der skal deltage i skoleprogrammet med afrejse i vinteren 2020 eller sommer 2020 og har behov for en økonomisk håndsrækning til at komme af sted.

Ansøgningsfrist og ansøgningsskema
Skal du rejse til vinter 2020, så er der frist for at søge den 1. oktober 2019.
Skal du rejse til sommer 2020, så er der frist for at søge den 1. februar 2020.

Find ansøgningsskemaet her.

Sagsbehandling
AFS’ bestyrelse har nedsat et Stipendieudvalg. Det består af frivillige AFS medlemmer, som behandler de indkomne ansøgninger fortroligt. Alle ansøgere modtager svar efter behandling af ansøgningerne. Udvalget bestræber sig på at behandle ansøgninger i den efterfølgende måned efter ansøgningsfrist.

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte sekretariatet på [email protected] eller 38 34 33 00.

Stipendium fra AFS alumni

AFS Alumni DK – som er AFS Interkulturs støtteforening – uddeler også to stipendier årligt. Ansøgningsfrist 14/02/19

Læs mere og ansøg

Specielt for Grønland

Søg tilskud til dit udvekslingsophold

NunaFonden

Søg NunaFonden
NunaFonden har standardbevillinger på 12.000 kr. ved ansøgning om tilskud til udvekslingsophold af 1 års varighed i udlandet. AFS Interkultur Danmark er en af de godkendte udvekslingsorganisationer ifølge Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Ved ansøgning om tilskud fra NunaFonden skal du på ansøgningstidspunktet være godkendt som udvekslingsstudent og du må ikke være fyldt 18 år. Læs mere om NunaFondens standardbevilling, vejledning om ansøgning af tilskud, tidsfrister for ansøgning af tilskud. Find ansøgningsskemaet her.

Hvert år uddeler NunaFonden også 5 legater til unge, der gerne vil på udvekslingsophold og kommer fra hjem med lavindkomstindkomst.
Se kriterierne for legatet her.
Ansøgningsfrist: 31. december.

Andre fonde, der kan søges

Tilskud til billetter

Du kan som AFS ansøger fra Grønland  søge tilskud til rejsen gennem Grønlands Selvstyre via  Sprogcentret Oqaatsinik Pikkorissarfik. Det er også muligt, at din lokale kommune støtter. Læs mere her.

Andre legater

Legatbogen.dk er Danmarks største fondsdatabase - tjek om der er et legat, der passer til dit ophold.

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Fondens formål er at støtte og yde bidrag til studieophold og studierejser i USA eller Canada som led i et uddannelsesforløb. Ansøgere fra den nordlige del af Jylland har første prioritet. Skal søges mindst et halvt år før afrejse. Læs mere her.
Ansøgningsfrist løbende

Vohlerts Legatfond

Grosserer Knud Ove Vohlert og hustru Hela Vohlerts Legatfonds formål er at yde støtte til personer, der er værdigt trængende, til syge eller til uddannelse for unge, evt. i form af hjælp til rejseudgifter i uddannelsesøjemed.

Ansøgningsfrist 15/02/19

Sportsbuddy.dk

Virksomheden ønsker at støtte studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Relevant for dig, der skal på frivilligophold eller læse et semester eller to på college/universitetet i udlandet. Du skal være optaget på et dansk studie af min to års varighed og være dansk statsborger. Legatet er på 1500 kr. og uddeles hvert år 1. dec. Find ansøgningsskema her.

Ansøgningsfrist 01/11/19

Se dine muligheder for at rejse ud med AFS, når du er over 18 år her.

Bergmann & Rosenbergs Rejselegat

Legatet uddeles én gang årligt 5000 kr. til enkeltpersoner, som søger støtte til at dygtiggøre sig i udlandet. Læs mere her.

Ansøgningsfrist: 01/12/19

Dansk Rejseforsikring

Legatet på 5000 kr. uddeles én gang årlig. Læs mere her.

Ansøgningsfrist: 31/10/19