AFS Interkulturs udvekslingsstipendium

AFS Interkultur ønsker, at flere skal have mulighed for at kunne komme på udveksling – uanset økonomisk råderum. Derfor uddeler vi hvert år stipendier, der gør det nemmere at komme af sted. Stipendierne uddeles på baggrund af ansøgers økonomiske baggrund og sociale situation, ligesom der lægges vægt på ansøgerens motivation for at komme på udveksling. Stipendiets størrelse afhænger af deltagerens behov, men tilskuddet kan ikke overstige den normale deltagerbetaling. Det betyder, at du som stipendiemodtager selv skal kunne finansiere udgifter under opholdet til f.eks. lommepenge, tøj og personlig pleje.

For at fremme mangfoldighed i de lande, vi udveksler med, kan der ikke søges stipendier til engelsktalende lande og programmer.

Hvem kan søge?
Et udvekslingsstipendium er for dig, der skal deltage i skoleprogrammet og har behov for en økonomisk håndsrækning til at komme af sted.

Ansøgningsfrist og ansøgningsskema
Skal du rejse til vinter 2025, så er der frist for at søge den 1. oktober 2024.
Skal du rejse til sommer 2025, er fristen den 1. februar 2025.
Find ansøgningsskemaet her

Sagsbehandling
AFS’ bestyrelse har nedsat et Stipendieudvalg. Det består af frivillige AFS-medlemmer, som behandler de indkomne ansøgninger fortroligt. Alle ansøgere modtager svar efter behandling af ansøgningerne. Udvalget bestræber sig på at behandle ansøgninger i den efterfølgende måned efter ansøgningsfristen.

Spørgsmål
Kontakt sekretariatet på [email protected] eller 38 34 33 00.

Stipendium fra AFS Alumni

AFS Interkulturs støtteforening, AFS Alumni DK, uddeler to stipendier årligt til unge, der ønsker at tage på et udvekslingsophold gennem AFS.

Formålet er at understøtte kulturel mangfoldighed.

Læs mere og ansøg

Specielt for Grønland

Søg tilskud til dit udvekslingsophold

Søg tilskud

Søg Grønlands selvstyre
Du kan som AFS-ansøger fra Grønland søge tilskud til udvekslingsopholdet gennem Grønlands Selvstyre. Læs mere om betingelser og ansøgning her.

Søg NunaFonden
NunaFonden har standardbevillinger på 6000 kr. ved ansøgning om tilskud til udvekslingsophold af et års varighed i udlandet. AFS Interkultur Danmark er en af de godkendte udvekslingsorganisationer ifølge Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Ved ansøgning om tilskud fra NunaFonden skal du på ansøgningstidspunktet være godkendt som udvekslingsstudent, og du må ikke være fyldt 18 år. Læs mere om NunaFondens standardbevilling, vejledning om ansøgning af tilskud, tidsfrister for ansøgning af tilskud. Find ansøgningsskemaet her.

Hvert år uddeler NunaFonden også fem legater til unge, der gerne vil på udvekslingsophold og kommer fra hjem med lav indkomst.
Se kriterierne for legatet her.

Andre fonde, du kan søge

Andre legater

Legatbogen.dk er Danmarks største fondsdatabase. Tjek, om der er et legat, der passer til dit ophold.

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Fondens formål er at støtte og yde bidrag til studieophold og studierejser i USA eller Canada som led i et uddannelsesforløb. Ansøgere fra den nordlige del af Jylland har førsteprioritet. Skal søges mindst et halvt år før afrejse. Læs mere her.

Sportsbuddy.dk

Virksomheden støtter studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Det er relevant for dig, der skal på frivilligophold eller læse et semester eller to på college/universitetet i udlandet. Du skal være optaget på et dansk studie af mindst to års varighed og være dansk statsborger. Legatet er på 1500 kr. og uddeles hvert år den 1. december. Find ansøgningsskema her.

Bergmann & Rosenbergs Rejselegat

Virksomheden uddeler et legat på 5000 kr. hvert år den 1. januar. De støtter enkeltpersoner, som søger støtte til at dygtiggøre sig i udlandet gennem eksempelvis udvekslingsophold. Læs mere her.

Dansk Rejseforsikring

Legatet på 3000 kr. uddeles hvert år i november. Formålet er at støtte danskere, der rejser med formålet om at lære og tilegne sig ny viden, eksempelvis gennem udvekslingsophold. Læs mere her.

banklys studielegat

Hvert år i november uddeler bankly et studielegat til personer, der har brug for støtte til eksempelvis udvekslingsophold og arbejde i udlandet. Du skal være minimum 16 år for at kunne søge.
Læs mere her.

VS Automatic

To gange om året uddeler den jyske el-virksomhed VS Automatic et studielegat. Alle der er i gang med en uddannelse kan søge. Læs mere og søg legatet her.