Bliv medlem af AFS Interkultur og støt op om vores formål og arbejde

Et kontingent koster

  • Ungdomsmedlemskab (til og med 29 år):     100,- kr. om året
  • Voksenmedlemskab (30 år eller derover):     200,- kr. om året
  • Familiemedlemskab (for alle i husstanden):  300,- kr. om året

Som medlem er du omfattet af vores ulykkesforsikring, hvis du laver frivilligt arbejde ligesom du inviteres til vores større nationale arrangementer som Lederuddannelse, uddannelsesBazar og Generalforsamling. Du vil være berettiget til refusion af transportudgifter til disse AFS-aktiviteter.

Bliv medlem

Hvis du kommer fra Grønland eller Færøerne så skal du vælge “Danmark” når du skal vælge land/region.
Når du har registreret dig, vil du i løbet af kort tid modtage en kontingentopkrævning og når denne er betalt, vil du modtage en velkomstmail til vores refusionssystem zExpense, så fremtidige refusionsberettigede udlæg kan refunderes.

Kontingentet opkræves på mail hvor du vil få lejlighed til at betale og tilmelde dig til en årlig tilbagevendende betaling. Du vil selvfølgelig få besked inden opkrævningen og derved slette den, hvis du ikke længere ønsker at være medlem.

Ønsker du at blive frivillig hos os, så klik her og læs mere.