AFS Interkultur udvekslingsstipendium

AFS Interkultur ønsker, at flere skal have mulighed for at kunne komme på udveksling – uanset økonomisk råderum. Derfor uddeler vi hvert år stipendier, der gør det nemmere at komme af sted. Stipendierne uddeles på baggrund af ansøgers økonomiske baggrund og sociale situation. Stipendiets størrelse afhænger af deltagerens behov, men tilskuddet kan ikke overstige den normale deltagerbetaling. Der kan ikke søges til engelsktalende lande, da AFS Interkultur ønsker at fremme mangfoldighed i de lande, som vi udveksler med.

Hvem kan søge?
Udvekslingsstipendium er for dig, der ønsker at deltage i et AFS-skoleprogram og skal rejse i sommeren 2019 og har behov for en økonomisk håndsrækning til at komme afsted. Der kan derfor ikke søges stipendier til engelsktalende lande. Bemærk som stipendiemodtager skal du selv kunne finansiere udgifter under opholdet til f.eks. lommepenge, tøj og personlig pleje.

Ansøgningsfrist 01/02/19

Find ansøgningsskemaet her.

Bestyrelsen har nedsat et Stipendieudvalg, der behandler indkomne ansøgninger. Alle får svar senest marts 2019. For dig, der først skal rejse i vinteren 2020, kommer i 2019 et andet ansøgningsskema. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på [email protected] eller 38 34 33 00.

Stipendium fra AFS alumni

AFS Alumni DK – som er AFS Interkulturs støtteforening – uddeler også to stipendier årligt.

Læs mere og ansøg

Specielt for grønlændere

Søg tilskud til dit udvekslingsophold

NunaFonden

Søg NunaFonden
NunaFonden har standardbevillinger på 12.000 kr. ved ansøgning om tilskud til udvekslingsophold af 1 års varighed i udlandet. AFS Interkultur Danmark er en af de godkendte udvekslingsorganisationer ifølge Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Ved ansøgning om tilskud fra NunaFonden skal du på ansøgningstidspunktet være godkendt som udvekslingsstudent og du må ikke være fyldt 18 år. Læs mere om NunaFondens standardbevilling, vejledning om ansøgning af tilskud, tidsfrister for ansøgning af tilskud. Find ansøgningsskemaet her.

Andre fonde, der kan søges

Tilskud til billetter

Du kan som AFS ansøger fra Grønland  søge tilskud til rejsen gennem Grønlands Selvstyre via  Sprogcentret Oqaatsinik Pikkorissarfik. Det er også muligt, at din lokale kommune støtter. Læs mere her.

Andre legater

Legatbogen.dk er Danmarks største fondsdatabase - tjek om der er et legat, der passer til dit ophold.

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Fondens formål er at støtte og yde bidrag til studieophold og studierejser i USA eller Canada som led i et uddannelsesforløb. Ansøgere fra den nordlige del af Jylland har første prioritet. Skal senest 6 måneder før afrejse. Læs mere her.

Ansøgningsfrist løbende

Vohlerts Legatfond

Grosserer Knud Ove Vohlert og hustru Hela Vohlerts Legatfonds formål er at yde støtte til personer, der er værdigt trængende, til syge eller til uddannelse for unge, evt. i form af hjælp til rejseudgifter i uddannelsesøjemed.

Ansøgningsfrist 15/02/19

Sportsbuddy.dk - legat fra virksomhed

Formålet er at støtte studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Relevant for dig, der skal på frivilligophold eller læse et semester eller to på college/universitetet i udlandet. Du skal være optaget på et dansk studie af min to års varighed og være dansk statsborger. Legatet er på 1500 kr. og uddeles hvert år 1. dec. Find ansøgningsskema her.

Ansøgningsfrist 01/11/18

Se dine muligheder for at rejse ud med AFS, når du er over 18 år her.