AFS Interkulturs stipendium

AFS Interkultur støtter gennem tildeling af stipendier op om, at flere skal have muligheden for at kunne komme på udveksling – uanset økonomisk råderum.

Baseret på ansøgers økonomiske baggrund og sociale situation uddeles et antal stipendier som tilskud til at komme på et AFS-program. Stipendiets størrelse afhænger af deltagerens behov, men kan ikke overstige den normale deltagerbetaling. Det betyder, at stipendiemodtageren selv skal kunne finansiere udgifter under opholdet til f.eks. lommepenge, tøj og personlig pleje.

Udover at støtte deltageren økonomisk ønsker AFS Interkultur også at fremme mangfoldighed i de lande, som foreningen udveksler med. Der kan derfor ikke søges stipendier til et udvekslingsophold i engelsktalende lande.

Ansøgningsprocedure og –betingelser
Stipendierne kan søges af deltagere med afrejse sommeren 2018 (der vil i løbet af 2018 blive mulighed for at søge stipendier til vinterafrejser 2019). For at komme i betragtning skal ansøgeren opfylde de almindelige betingelser for deltagelse i programmet og senest samtidig med indsendelse af stipendieansøgningen have udfyldt den foreløbige programansøgning på www.afs.dk, og have indbetalt det ordinære ansøgningsgebyr.

Ansøgningsskemaet skal anvendes. Find det her.

Vi gør opmærksom på, at ufuldstændige ansøgninger (manglende oplysninger eller dokumentation) ikke kommer i betragtning.

Ansøgningsfrist den 18. februar 2018

Legater

Herunder finder du legater, som ligger tilgængelige på Legatbogens hjemmeside. Her har du mulighed for at søge legater i forbindelse med et eventuelt udvekslingsophold. AFS Interkutlur har intet med de pågældende legater at gøre og administrerer dem ikke. Vi henviser bare til dem.

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982 har til formål at yde økonomisk støtte til studierejser og studieophold i USA eller Canada, som led i et uddannelsesforløb.

Læs mere

Vohlerts Legatfond

Grosserer Knud Ove Vohlert og hustru Hela Vohlerts Legatfonds formål er at yde støtte til personer, der er værdigt trængende, til syge eller til uddannelse for unge, eventuelt i form af hjælp til rejseudgifter i uddannelsesøjemed.

Læs mere

Overlærer C. J. Junges Legat

Fondens formål er at støtte unges, fortrinsvis fra Marie Jørgensens Skole, ferie- og studieophold.

Læs mere

For grønlændere

Tilskud til udvekslingsophold

NunaFonden har standardbevillinger ved ansøgning om tilskud til udvekslingsophold af 1 års varighed i udlandet. AFS Interkultur Danmark er en af de godkendte udvekslingsorganisationer ifølge Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Ved ansøgning om tilskud fra NunaFonden skal man på ansøgningstidspunktet være godkendt som udvekslingsstudent og man må ikke være fyldt 18 år.
NunaFonden har en standardbevilling på 12.000 kr.

Forslag til andre fonde man evt. kan prøve at søge:

Tilskud til billetter

For AFS ansøgere fra Grønland er der muligheder for støtte og tilskud internt fra Grønland. Grønlands Selvstyre via Sprogcentret – Oqaatsinik Pikkorissarfik administrerer tilskud til billetten mellem Grønland og Danmark og til den endelige destination.
Se følgende link: http://www.oqaatsit.gl/da-dk/sprogophold/unge.aspx

1) Tilskud til rejsen fra Grønland til Danmark søges på et skema i Oqaatsinik Pikkorissarfiks (Sprogcentret’s) hjemmeside. I ansøgning om tilskud til billetten skal der vedlægges garantibrev eller garanti e-mail om ophold fra AFS-kontoret.
2) Man kan få refunderet billet udgiften fra København til bestemmelsesstedet i udlandet. AFS kontoret i København udarbejder en opgørelse efter afrejse. Denne opgørelse sendes til ansøgerens forælder. Forældrene kan sende opgørelsen videre til Oqaatsinik Pikkorissarfik (Sprogcentret) med anmodning om, at få refunderet beløbet.
3) Hjemrejsen fra København til hjemby i Grønland søges på en særlig blanket på Oqaatsinik Pikkorissarfiks hjemmeside. Enten skal udvekslingsstudenten bestille billet fra København til hjemby i Grønland, eller, man kan få hjælp via Oqaatsinik Pikkorissarfik (Sprogcentret)
Hvis udvekslingsstudenten selv har bestilt og betalt billet, så skal der på ansøgningsblanketten vedlægges kopi af rejseplan og kvittering for betalt billet. Ansøgningsskemaerne skal ansøger/familie selv udfylde og indsende til Oqaatsinik Pikkorissarfik (Sprogcentret).

Oqaatsinik Pikkorissarfik (Sprogcentret)
Siimuup Aqq. 32
Postboks 3019
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 86 67 00
Fax: (+299) 86 68 00
E-mail: [email protected]

Din lokale kommune
Kommunerne på Grønland giver ofte tilskud til AFS udvekslingsophold. Kontakt din lokale Kommune for, at høre nærmere. Men husk, at søge i god tid.

Stipendium fra AFS alumni

AFS Alumni DK – som er AFS Interkulturs støtteforening – giver også to stipendier årligt.

Læs mere og ansøg