Det er lærerigt men også en udfordring at rejse ud og bo i en anden kultur. Derfor sørger AFS for at klæde dig rigtig godt på – både til dine oplevelser under opholdet i udlandet og til en fremtid i en stadig mere global verden.

Hvilke kompetencer giver et AFS-ophold dig?

Sideløbende med dit udlandsophold vil du blive tilbudt en interkulturel uddannelse gennem Global Up Abroad programmet – udviklet specielt til AFS-deltagere. Den vil støtte dig i din interkulturelle læring under dit ophold og gøre dig bedre i stand til at klare dig i en global verden.

AFS Orienteringer

7

For at kunne forberede dig bedst muligt på dit udlandsophold, vi inviterer vi dig til orienteringer med masser af workshops der handler om, hvordan du får mest ud af dit program. Her vil du møde unge, som har været ude at rejse og andre som også skal afsted med AFS.

  • Orientering inden afrejsen: AFS afholder løbende førorienteringer, og forudsat at du ansøger i tilstrækkelig god tid, vil du blive inviteret til en førorientering, som finder sted over en weekend på Brenderup Højskole. Her møder du andre, som skal afsted og bliver forberedt på dine oplevelser af unge AFS frivillige, som selv har været afsted.
  • Orienteringer under opholdet: Ved ankomsten til dit værtsland vil du typisk deltage i en ankomstorientering og eventuelt også i midtvejs- og slutorienteringer.
  • Orientering efter din hjemkomst: Efter dit ophold vil du blive inviteret til en efterorienteringsweekend – igen på Brenderup Højskole – hvor du får mulighed for at evaluere dit ophold og sætte dine oplevelser i perspektiv.

Global Up Abroad

Alle AFS-programmer inkluderer Global Up Abroad online kursus, som giver dig mulighed for at styrke dine interkulturelle kompetencer. Kurset forbereder dig på mødet med en ny kultur og giver dig værktøjer til at håndtere de udfordringer der helt naturligt opstår i sådan et møde. Global Up Abroad giver dig på den måde en indsigt i det interkulturelle møde. Indsigt skaber empati og empati gør dig som deltager bedre i stand til at håndtere usikkerhed og fremmedartethed under opholdet såvel som i din videre uddannelse og dit fremtidige arbejdsliv.

Kurset består af 14 online moduler, som vi gennemgår sammen med dig før, under og efter dit ophold.

Når du har gennemført Global Up Abroad kurset får du et certifikat på din interkulturelle uddannelse, som du kan vedlægge dit CV, når du søger job.