Et udvekslingsophold vil give jeres teenager en større forståelse for andre kulturer og andre mennesker. Samtidig vil det åbne døre fremover i livet på grund af den modning og personlige udvikling, der sker under opholdet. Mange virksomheder ser en fordel i, at man kan begå sig i andre kulturer end sin egen. Derfor er et udvekslingsophold en moderne dannelsesrejse og en rigtig god investering i fremtiden.

Værtsfamilien

Værtsfamilierne, som de unge skal bo hos, udvælges gennem interviews og besøg hos familien. På den måde når vi at få et indtryk af familien, før det endelige match med udvekslingsstudenten finder sted. Værtsfamilien får ingen penge for at have udvekslingsstudenten boende, men gør det, fordi de finder vores formål vigtigt, og fordi de gerne vil have en anden kultur helt tæt på.

Med baggrund i, at vi de seneste år har åbnet for kortere tilmeldingsfrist op til afgang, kan der forekomme meget sene placeringer hos værtsfamilier. Det kan selvfølgelig virke uheldigt for dem, som har tilmeldt sig i meget god tid, men tendensen går mod, at beslutningen om et ophold foregår med kortere og kortere tilløb.

I nogle tilfælde vil de unge derfor først få oplysninger om deres kommende familie i ugerne op til afrejse, og i nogle få tilfælde kan det blive nødvendigt at indkvartere den unge hos en såkaldt velkomstfamilie, indtil en permanent værtsfamilie er fundet.

At I har en ung på udveksling betyder ikke, at I nødvendigvis selv skal have en AFS-deltager boende i familien, men det er en god mulighed for selv at få verden inden for døren og tage del i oplevelsen med omvendt fortegn.

Visum & opholdsudgifter

Et ophold i et andet land medfører oftest en række udgifter, som ikke altid er åbenlyse. Typisk betales der gebyr for visumansøgning og opholdstilladelse, men ofte kommer der udgifter til notar, oversættelse, udstedelse af ID-kort, lufthavnsskatter og evt. udrejsegebyrer oveni. Vi betaler for alle udgifter i forbindelse med visum og opholdstilladelse, undtaget transport til og fra ambassader inden afrejse.

Går opholdet til Syd-, Mellem-, Nordamerika eller Canada, løber udgifterne oftest op i kr. 2.500,- til 3.500,-. I Asien er det omkring kr. 1.000,- billigere, mens de europæiske lande typisk er under kr. 1.000,-.

Udover den økonomiske del er der også selve ansøgningsprocessen, som ikke skal undervurderes. Det er ofte en kompliceret proces at forstå og sætte sig ind i, og her sørger vi for den komplette gennemførsel.

Forsikringer

Vores udvekslingsstudenter er dækket af en særlig Udvekslingsforsikring med udvidet syge-, ansvars-, ulykkes- og bagageforsikring, når de rejser med AFS.
Dækningen starter, når udvekslingsstudenten ankommer til den danske lufthavn, hvor den internationale rejse starter, og slutter ved hjemkomsten til Danmark eller ved programmets afslutning.

Find al information om forsikringer i vores bibliotek

Lejre

Førorientering

Det er vigtigt for AFS, at vores udvekslingsstudenter er forberedt bedst muligt på deres ophold.

Derfor deltager vores udvekslingsstudenter i en obligatorisk 3-4 dages førorientering, inden de tager afsted. Det er en lejr, der forbereder dem på, hvordan det er at skulle stå på egne ben, bo i et fremmed land og lære en ny kultur at kende.

På lejren vil de kommende udvekslingsstudenter blive undervist af vores frivillige ledere. Mange af de frivillige har selv været udvekslingsstudenter og ved derfor, hvordan det er at skulle sige farvel til familien og vennerne i Danmark for at rejse ud i verden til et år fuld af oplevelser.

Andre lejre

Når jeres barn ankommer til værtslandet, vil der være en velkomstlejr. Mange værtslande tilbyder derudover lokale og nationale lejre under opholdet. Her har deltagerne mulighed for at mødes med andre AFS’ere fra hele verden.

Efterorientering

Vores erfaringer viser, at det kan være svært at komme hjem til de gamle omgivelser, for mens jeres barn har oplevet en masse i et andet land, er hverdagen herhjemme gået videre.

Derfor bliver vores hjemvendte udvekslingsstudenter indkaldt til en efterorientering, hvor de har mulighed for at dele deres oplevelser med andre, der selv lige har været udvekslingsstudenter.

Kontaktperson

Ud over den hjælp, som værtsfamilien naturligvis yder, får deltagerne en lokal kontaktperson, som vil være parat til at hjælpe med de spørgsmål og den undren, der naturligt vil opstå undervejs. Kontaktpersonen vil oftest være den første person til at støtte og vejlede i de udfordringer, der måtte opstå under udvekslingsopholdet. Mere alvorlige sager behandles typisk af medarbejdere på værtslandets AFS-kontorer.

Support i Danmark

I Danmark er både frivillige og medarbejdere parate til at råde og vejlede forældre og udvekslingsstudenter.
Vi har mere end 30 lokalforeninger, som arbejder for at give alle deltagere deres livs oplevelse. Jeres barn vil automatisk være tilknyttet en bestemt lokalforening. Derudover er der på AFS-kontoret i Danmark tilknyttet en supportkonsulent til de forskellige lande.

Som frivilligbaseret organisation gør vi meget ud af at uddanne vores frivillige, så de på den bedst mulige måde kan hjælpe og støtte de unge deltagere, familierne og skolerne i alle situationer. Det store frivillige netværk og vores erfarne kontorpersonale er netop grundlaget for det, vi prioriterer højst, nemlig at opholdet er trygt og sikkert.

Vores omfattende erfaring og høje kvalitet er bl.a. opnået gennem en stor ansvarsfølelse og respekt for den enkelte. Samtidig har AFS altid lagt vægt på løbende udvikling og kvalitetsstyring ved at spørge og lytte til alle, vi er i berøring med.
Vi er en non-profit organisation. Vi er derfor ikke drevet af ønsket om økonomisk overskud, og et eventuelt overskud går blandt andet til stipendier og uddannelse af vores frivillige.

Information og FAQ om kommende skoleprogrammer og Covid-19

Udveksling i kølvandet på Covid-19

Rigtig mange lande sender og modtager igen udvekslingsstuderende – og rigtig mange udvekslingsstuderende har lyst til at rejse ud i verden og få den store oplevelse, et udvekslingsophold er. Alle os, der er en del af AFS, er så glade for fortsat at facilitere relationer på tværs af kulturer.

AFS revurderer løbende omstændighederne i hvert enkelt land. Nogle udvekslingsophold kan komme til at se lidt anderledes ud end tidligere. For eksempel vil nogle lande måske kræve en senere programstart end først planlagt. Der kan også blive tale om, at f.eks. undervisning og lejre bliver online i et eller andet omfang.

Deltagernes sikkerhed og trivsel er og bliver vores førsteprioritet, og vi følger myndighedernes sundheds- og rejseanbefalinger tæt. Et udvekslingsophold er et anerkendelsesværdigt formål, så derfor kan der godt gælde andre anbefalinger, end der gør for turistrejser.

Har du spørgsmål, eller vil du have mere information om at tage på udveksling, lave frivilligt arbejde eller være værtsfamilie, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Se også nedenstående FAQ om Covid-19.

_____________________________________________________________

Kan man tage på udveksling nu?

Ja. Langt de fleste af vores AFS partnerlande sender og modtager igen udvekslingsstudenter. Du kan se her, hvilke lande vi tilbyder udvekslingsophold i.

AFS Risk Management foretager løbende vurderinger af hvert land i forhold til infrastruktur, sundhedssystem, styrken af AFS netværket og en række andre parametre. Vi sender kun udvekslingsstudenter til lande, der lever op til disse standarder.

_____________________________________________________________

Kan man ansøge om at komme på udveksling?

Ja. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen og starte din ansøgning her. Du kan også se, hvilke lande vi forventer at sende til i den kommende sæson, og hvornår der er ansøgningsfrist. Nogle lande er meget efterspurgte, så hvis du har særlige ønsker, er det en god idé at sætte din ansøgning i gang, så snart du har bestemt dig for at tage på udveksling.

_____________________________________________________________

Hvilke typer af udveksling tilbyder AFS Interkultur?

Er du mellem 14 og 18 år, er et udvekslingsophold med AFS Interkultur altid et skoleophold. De fleste vælger at tage på et familiebaseret ophold, hvor man bor hos en værtsfamilie, og går i skole og til fritidsaktiviteter, præcis som andre unge i området.

Vi tilbyder dog også kostskoleophold i flere lande. Her bor og lever man på en kostskole i hverdagene sammen med andre unge. I weekender og helligdage er man så hos en værtsfamilie, så man også lærer en familie i landet at kende. Nogle af disse programmer tilbyder undervisning på engelsk.

Udover de lange ophold på 10-11 måneder tilbyder vi også semester- og trimesterophold, samt flere spændende sommerophold, hvor man får en helt anden oplevelse og fordyber sig i sprog, kultur og andre emner i 3 til 6 uger.

Hvis du er over 18 år, tilbyder AFS Interkultur en lang række muligheder for både skoleophold og frivilligt arbejde. Se mere på her.

_____________________________________________________________

Hvor kan man rejse hen?

AFS Interkultur sender unge på udveksling til lande i Europa, Nord-, Mellem- og Sydamerika, Asien, New Zealand samt Afrika.

Flere lande har skærpet deres visum-processer under pandemien. Det kan betyde længere og mere kompliceret sagsbehandling. AFS Interkultur tager hånd om visumprocessen og støtter tæt op om deltagerne undervejs.

_____________________________________________________________

Hvad hvis jeg ikke kan komme til det land, jeg ønsker?

Et interkulturelt udvekslingsophold er en stor oplevelse, uanset hvilket land du rejser til. Når du tager på udveksling med AFS, gør vi alt hvad vi kan, for at imødekomme dine ønsker til, hvilket land du vil til. Hvis der ikke er plads i dette land, eller det af en anden grund ikke er muligt, vil vi sammen med dig og dine forældre finde en plads til dig i et andet land, så du får den interkulturelle oplevelse, vi ved, giver så stor værdi.

_____________________________________________________________

Hvad med Covid-19 vaccination?

Som udvekslingsstudent skal man følge de krav om vaccination, der gælder i værtslandet. Efterhånden som Covid-19 vaccination bliver tilgængelig i de forskellige lande, kan vi se, at der begynder at komme krav om, at alle unge skal være eller blive vaccineret. Nogle lande har således allerede officielt krav om Covid-19 vaccination. I så fald kan man ikke blive godkendt som ansøger til landet, hvis man ikke er vaccineret.

Andre lande kan opleve, at det er svært at finde en værtsfamilie til en deltager, der ikke ønsker at blive vaccineret. Flere steder er skoler også begyndt at kræve det. Hvis man ikke er vaccineret ved afrejse, kan der blive stillet krav om, at ens forældre skal afgive samtykke til, at deltageren må blive vaccineret i værtslandet. Hvis det ikke lykkes at finde en værtsfamilie eller en skole, fordi deltageren ikke ønsker at blive vaccineret, kan det blive nødvendigt at aflyse programmet for denne deltager. I så fald vil man ikke have ret til at få sit depositum tilbage.

_____________________________________________________________

Hvad sker der, hvis mit værtsland er lukket pga. Covid-19 virus på afrejsetidspunktet?

Ud fra de erfaringer, AFS netværket har nu, vil der typisk ske en af to ting:

Hvis der er udsigt til, at landet snart åbner igen, vil din afrejse blive udskudt. Dette kan ske flere gange, og vi har i enkelte tilfælde set udskydelser på op til et par måneder. Hvis dette sker, vil vi gå i dialog med dig, om du vil vente på, at dit værtsland åbner, eller om du ønsker, at vi undersøger mulighederne for, at du omdirigeres til et land, der kan modtage dig før. Hvis en afrejse udskydes mere end en måned, vil værtslandet så vidt muligt tilbyde at forlænge opholdet i den anden ende.

Hvis der ikke er udsigt til, at værtslandet åbner inden for rimelig tid, vil vi straks gå i dialog med dig, om hvilke andre lande der er mulighed for at rejse til i stedet for. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du kan komme på udveksling, og vi har gode erfaringer med at finde fine alternativer, hvis det bliver nødvendigt.

_____________________________________________________________

Risikerer man, at udvekslingsopholdet helt aflyses pga. pandemien?

Det er ikke sandsynligt, men et enkelt land kan i sjældne tilfælde være nødt til at lukke ned for at modtage udvekslingsstudenter. Men i så fald vil vi næsten altid have mulighed for at tilbyde, at man kan komme på udveksling til et andet land. Der er også gode muligheder for at udskyde udvekslingsopholdet, hvis man kan rejse senere, f.eks. forår eller sommer året efter.

_____________________________________________________________

Dækker jeres sygeforsikring, hvis de unge bliver syge af Covid-19 under deres ophold?

Ja, vores sygeforsikring dækker behandling af al pludselig opstået sygdom under opholdet, inkl. Covid-19. I kan læse mere om vores forsikringer her.

_____________________________________________________________

Får Covid-19 pandemien økonomiske konsekvenser for deltagerne?

AFS’ forsikring dækker omkostninger i forbindelse med, at en deltager måtte blive syg under opholdet, herunder af Covid-19. Der kan dog komme andre omkostninger, som deltagerne selv skal dække. Det kan være til Covid-19 test, hvis der er krav om det, og den danske sygesikring ikke dækker. Nogle lande har også krav om karantæne under formelle rammer, hvor der kan være betaling for hotel mv. under karantænen. Deltagerbetalingen til AFS dækker ikke omkostninger, der vedrører Covid-19-krav, da der er stor forskel landene imellem. Kontakt os gerne for at høre aktuelle krav i det/de lande, I er interesseret i.

_____________________________________________________________

Gør pandemien det sværere at finde værtsfamilier?

Det er vores indtryk, at denne situation ikke har gjort det sværere at finde værtsfamilier ude i AFS-landene. Familier har også tilkendegivet, at de gerne vil være værtsfamilie, netop fordi vi globalt har brug for at rykke tættere sammen ovenpå Covid-19-situationen.

_____________________________________________________________

Er det sikkert at tage afsted til et værtsland, hvor sundhedssystemet måske stadig er overbelastet på grund af pandemien?

Vi sender naturligvis kun til lande, hvor det vurderes, at det er trygt og sikkert at være, herunder at sundhedssystemet er velfungerende. De unge rejser med en super god sygeforsikring i ryggen.

_____________________________________________________________

Er AFS’ pengekasse stor nok til denne krise?

AFS Interkultur er en stor, international organisation med mange års stabil drift bag sig. Vi har en solid og stabil økonomi, der gør os i stand til at stå imod de økonomiske konsekvenser af Covid-19-situationen.

_____________________________________________________________

Hvordan er det at være på udveksling under pandemien?

Fra AFS’ side gør vi alt, hvad vi kan, for at gøre opholdet så udbytterigt som muligt. Inden for de rammer, der nu engang er sat, foregår der stadig en høj grad af interkulturel udveksling og læring og træning i sprog, kultur og normer i værtslandet. Vi hører fra flere af vores partnerlande og værtsfamilier, at man oplever, at relationen mellem værtsfamilien og udvekslingsstudenten i mange tilfælde har udviklet sig mere end forventet og er blevet stærk og god. Selvom online undervisning og restriktioner i nogle lande betyder, at meget tid tilbringes i hjemmet, hører vi også mange beretninger om udvekslingsstudenter, der tager på tur med deres værtsfamilie og udforsker lokalområdet.

Vi følger ekstra godt med i deltagernes trivsel under pandemien. Der er erfaringsmæssigt altid enkelte udvekslingsstudenter, der ikke falder til, og af forskellige grunde vælger at afbryde deres udvekslingsophold før tid. Vi er meget tilfredse med at se, at antallet af deltagere, der har afbrudt deres ophold og rejser hjem før tid nu, ikke er højere end vi normalt oplever. Det er vores indtryk, at langt de fleste af vores deltagere trods alt nyder deres udvekslingsophold og får et unikt udbytte af at opleve disse Covid-19-år i en anden kultur.

Vi modtager løbende opdateringer fra de lande, vi har sendt udvekslingsstudenter til. Som regel er hovedbudskabet, at udvekslingsstudenterne har det godt og er i trygge rammer, og at værtsfamilierne og lokalforeningerne prøver at lave forskellige aktiviteter, når det er muligt. Indimellem er der også informationer om restriktioner eller andre tiltag, som har indflydelse på udvekslingsstudenternes hverdag, og alt efter indholdet sender vi i så fald en hilsen til forældre til deltagere, der er på udveksling i det pågældende land.

Om at være på udveksling midt i en pandemi

“Det allervigtigste er at tage sine forholdsregler i forhold til Covid-19, men aldrig holde op med at have det sjovt og opleve nye ting. Ræk ud til AFS under dit ophold, hvis du har brug for det. Hav et åbent sind – pandemien er ikke en forhindring, men noget, der giver dig mulighed for at ændre dine vaner.”

– Isabella Carrasquel (fra Venezuela til Østrig, 2021)

Nødtelefon

Til akut opståede kriser og nødstilfælde er alle AFS-lande bemandet med en nødtelefon, hvor deltagere kan komme i kontakt med en person fra AFS døgnet rundt.
Hvis nødtelefonen ikke besvares, kan du være sikker på, at der ringes tilbage indenfor en time.

Bliv værtsfamilie for en udvekslingsstudent

Som forberedelse til jeres barns eget udvekslingsophold, eller for bedre at forstå hele udvekslingsoplevelsen, kan I blive værtsfamilie for en udvekslingsstudent, der er på udveksling i Danmark.

Det kan give jer et indblik i, hvad jeres eget barn skal igennem, og jeres barn kan blive forberedt på, hvordan et udvekslingsophold kan se ud.

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på [email protected]
eller ringe til os på +45 38 34 33 00.
Vores telefontid er mellem 10.00 og 15.00.
Vi glæder os til at høre fra dig!