Et udvekslingsophold vil give jeres teenager en større forståelse for andre kulturer og andre mennesker. Samtidig vil det åbne døre fremover i livet på grund af den modning og personlige udvikling, der sker under opholdet. Mange virksomheder ser en fordel i, at man kan begå sig i andre kulturer end sin egen. Derfor er et udvekslingsophold en moderne dannelsesrejse og en rigtig god investering i fremtiden.

Værtsfamilien

Værtsfamilierne, som de unge skal bo hos, udvælges gennem interviews og besøg hos familien. På den måde når vi at få et indtryk af familien, før det endelige match med udvekslingsstudenten finder sted. Værtsfamilien får ingen penge for at have udvekslingsstudenten boende, men gør det, fordi de finder vores formål vigtigt, og fordi de gerne vil have en anden kultur helt tæt på.

Med baggrund i, at vi de seneste år har åbnet for kortere tilmeldingsfrist op til afgang, kan der forekomme meget sene placeringer hos værtsfamilier. Det kan selvfølgelig virke uheldigt for dem, som har tilmeldt sig i meget god tid, men tendensen går mod, at beslutningen om et ophold foregår med kortere og kortere tilløb.

I nogle tilfælde vil de unge derfor først få oplysninger om deres kommende familie i ugerne op til afrejse, og i nogle få tilfælde kan det blive nødvendigt at indkvartere den unge hos en såkaldt velkomstfamilie, indtil en permanent værtsfamilie er fundet.

At I har en ung på udveksling betyder ikke, at I nødvendigvis selv skal have en AFS-deltager boende i familien, men det er en god mulighed for selv at få verden inden for døren og tage del i oplevelsen med omvendt fortegn.

Visum & opholdsudgifter

Et ophold i et andet land medfører oftest en række udgifter, som ikke altid er åbenlyse. Typisk betales der gebyr for visumansøgning og opholdstilladelse, men ofte kommer der udgifter til notar, oversættelse, udstedelse af ID-kort, lufthavnsskatter og evt. udrejsegebyrer oveni. Vi betaler for alle udgifter i forbindelse med visum og opholdstilladelse, undtaget transport til og fra ambassader inden afrejse.

Går opholdet til Syd-, Mellem-, Nordamerika eller Canada, løber udgifterne oftest op i kr. 2.500,- til 3.500,-. I Asien er det omkring kr. 1.000,- billigere, mens de europæiske lande typisk er under kr. 1.000,-.

Udover den økonomiske del er der også selve ansøgningsprocessen, som ikke skal undervurderes. Det er ofte en kompliceret proces at forstå og sætte sig ind i, og her sørger vi for den komplette gennemførsel.

Forsikringer

Vores udvekslingsstudenter er dækket af en særlig Udvekslingsforsikring med udvidet syge-, ansvars-, ulykkes- og bagageforsikring, når de rejser med AFS.
Dækningen starter, når udvekslingsstudenten ankommer til den danske lufthavn, hvor den internationale rejse starter, og slutter ved hjemkomsten til Danmark eller ved programmets afslutning.

Find al information om forsikringer i vores bibliotek

Lejre

Førorientering

Det er vigtigt for AFS, at vores udvekslingsstudenter er forberedt bedst muligt på deres ophold.

Derfor deltager vores udvekslingsstudenter i en obligatorisk 3-4 dages førorientering, inden de tager afsted. Det er en lejr, der forbereder dem på, hvordan det er at skulle stå på egne ben, bo i et fremmed land og lære en ny kultur at kende.

På lejren vil de kommende udvekslingsstudenter blive undervist af vores frivillige ledere. Mange af de frivillige har selv været udvekslingsstudenter og ved derfor, hvordan det er at skulle sige farvel til familien og vennerne i Danmark for at rejse ud i verden til et år fuld af oplevelser.

Andre lejre

Når jeres barn ankommer til værtslandet, vil der være en velkomstlejr. Mange værtslande tilbyder derudover lokale og nationale lejre under opholdet. Her har deltagerne mulighed for at mødes med andre AFS’ere fra hele verden.

Efterorientering

Vores erfaringer viser, at det kan være svært at komme hjem til de gamle omgivelser, for mens jeres barn har oplevet en masse i et andet land, er hverdagen herhjemme gået videre.

Derfor bliver vores hjemvendte udvekslingsstudenter indkaldt til en efterorientering, hvor de har mulighed for at dele deres oplevelser med andre, der selv lige har været udvekslingsstudenter.

Kontaktperson

Ud over den hjælp, som værtsfamilien naturligvis yder, får deltagerne en lokal kontaktperson, som vil være parat til at hjælpe med de spørgsmål og den undren, der naturligt vil opstå undervejs. Kontaktpersonen vil oftest være den første person til at støtte og vejlede i de udfordringer, der måtte opstå under udvekslingsopholdet. Mere alvorlige sager behandles typisk af medarbejdere på værtslandets AFS-kontorer.

Support i Danmark

I Danmark er både frivillige og medarbejdere parate til at råde og vejlede forældre og udvekslingsstudenter.
Vi har mere end 30 lokalforeninger, som arbejder for at give alle deltagere deres livs oplevelse. Jeres barn vil automatisk være tilknyttet en bestemt lokalforening. Derudover er der på AFS-kontoret i Danmark tilknyttet en supportkonsulent til de forskellige lande.

Som frivilligbaseret organisation gør vi meget ud af at uddanne vores frivillige, så de på den bedst mulige måde kan hjælpe og støtte de unge deltagere, familierne og skolerne i alle situationer. Det store frivillige netværk og vores erfarne kontorpersonale er netop grundlaget for det, vi prioriterer højst, nemlig at opholdet er trygt og sikkert.

Vores omfattende erfaring og høje kvalitet er bl.a. opnået gennem en stor ansvarsfølelse og respekt for den enkelte. Samtidig har AFS altid lagt vægt på løbende udvikling og kvalitetsstyring ved at spørge og lytte til alle, vi er i berøring med.
Vi er en non-profit organisation. Vi er derfor ikke drevet af ønsket om økonomisk overskud, og et eventuelt overskud går blandt andet til stipendier og uddannelse af vores frivillige.

Information og FAQ om kommende skoleprogrammer og Covid-19

AFS fortsætter udveksling i 2021

Vi genoptog vores udvekslingsprogrammer fra sensommeren 2020, og vi fortsætter med at arrangere udveksling i 2021. Vi kan slet ikke få armene ned over, at så mange mennesker stadig har stor lyst til både at rejse ud i verden og invitere unge hjem i deres familie. Alle os, der er en del af AFS, herunder ikke mindst vores mange super-engagerede frivillige, er lykkelige over stadig at kunne facilitere relationer på tværs af kulturer.

Der er stadig rigtig mange lande, der både sender og modtager udvekslingsstuderende i den kommende periode. Dog kan nogle udvekslingsophold komme til at se lidt anderledes ud, end vi har været vant til. AFS revurderer løbende omstændighederne i hvert enkelt land. Nogle lande vil måske kræve en senere programstart end først planlagt, og det vil måske ikke være muligt at komme på udveksling i specifikke lande på grund af sikkerhedsrestriktioner eller et svækket sundhedssystem. Der kan også blive tale om at f.eks. undervisning og lejre bliver online i et eller andet omfang. Sammen med ansøgerne planlægger vi udvekslingsophold i de lande, de ønsker at rejse til, og hvor vi kan få pladser. Vi kan ikke forudsige, hvad der præcist kommer til at ske under udvekslingsopholdet, men vi vil bestræbe os på at reagere hurtigt, hvis tingene ændrer sig.

Deltagernes sikkerhed og velvære er og bliver vores førsteprioritet, og vi følger autoriteternes sundheds- og rejseanbefalinger tæt. Et udvekslingsophold er et anerkendelsesværdigt formål, så derfor kan der godt gælde andre anbefalinger, end der gør for turistrejser.

Har du spørgsmål, eller vil du have mere information om at tage på udveksling, lave frivilligt arbejde eller være værtsfamilie, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Se også nedenstående FAQ om Covid-19.


Fortsætter AFS med ansøgningsprocessen som planlagt?

Ja, vi fortsætter som planlagt.


Hvornår forventer I at have nyt om situationen i de forskellige lande og om min afrejsedato?

Vores hovedkontor, AFS International, har nedsat en task force, som løbende vurderer vores mere end 60 forskellige værtslande på en række parametre. Disse inkluderer sikkerhed i landet, åbne grænser, om skolegangen er tilfredsstillende, om sundhedsvæsenet fungerer, er vores kontor og frivillignetværk i landet stabile osv. Alle værtslande skal godkendes af denne task force, før de må modtage udvekslingsstudenter. De kigger både på, hvordan situationen i det pågældende land er lige nu, men også hvordan det forventes at udvikle sig. Vi får løbende tilbagemelding fra vores task force med analyser af de forskellige lande, og vi vil orientere jer om situationen i netop jeres værtsland.


Hvad sker der, hvis mit værtsland er lukket pga. coronavirus på afrejsetidspunktet?

Vi planlægger kun afrejser til værtslande, der er åbne, eller har truffet beslutning om at være åbne, på afrejsetidspunktet. Hvis et værtsland mod forventning skulle være nødt til at lukke for udvekslingsstuderende, vil vi tale med de pågældende unge om evt. forsinket afrejse eller omdirigering til et andet land. Hvis den situation opstår, at alle lande igen lukker, og vi derved ikke kan levere jer den service, vi har solgt, så får I naturligvis jeres penge tilbage.


Hvad nu, hvis de unge kommer hjem allerede efter få måneder pga., at corona blusser op igen? Får vi så nogen penge retur?

Fra at være en akut situation i foråret 2020 er hverdagen med Corona nu ved at indfinde sig i rigtig mange lande. Samfundene har indrettet sig på det – og vores deltagere har i øvrigt en virkelig god sundhedssikring, hvis der skulle komme sygdom undervejs. Det er samtidig klart, at vi kun sender de unge ud, hvis situationen er tryg, og hvis vi kan forvente, at den vil være det i en længere periode. Vi forventer derfor ikke, at der vil blive behov for evakuering igen.


Hvor sent melder I en evt. aflysning af programmet ud?

Programmerne gennemføres som planlagt. Task forcen, som nævnt ovenfor, træffer beslutning om, om et land kan modtage udvekslingsstudenter, senest 30 dage før afrejsen. Skulle der mod forventning træffes afgørelse om, at et program i et givent land ikke kan starte op som planlagt, kontakter vi de pågældende unge og forældre med det samme, en sådan beslutning måtte træffes.


Hvis jeg allerede har betalt for mit skoleophold i skoleåret 2021/22, men gerne vil rykke det til skoleåret 2022/23, kan betalingen så overflyttes?

Ja, hvis man har betalt for et 2021/22-ophold og overflytter ansøgningen til næste år, vil betalingen kunne flyttes med uden videre, Herved får man et 2022/23-ophold til 2021/22-prisen, også selvom denne skulle stige i mellemtiden.


Hvad nu, hvis de unge skal evakueres pga. en ny corona-bølge, hvem betaler så de ekstra rejseudgifter?

Hjemrejsen er dækket af deltagerbetalingen, også i tilfælde af en evakuering. I foråret 2020, da coronakrisen indtraf, evakuerede vi alle vores deltagere rundt omkring i verden.
Du kan f.eks læse i denne artikel fra Politiken, hvordan vi evakuerede vores deltagere i USA.


Dækker jeres sygeforsikring, hvis de unge bliver syge af corona under deres ophold?

Ja, vores sygeforsikring dækker behandling af al pludselig opstået sygdom under opholdet, inkl. corona. I kan læse mere om vores forsikringer her.


Får Covid-19 økonomiske konsekvenser for deltagerne?

AFS’ forsikring dækker omkostninger i forbindelse med, at en deltager måtte blive syg under opholdet, herunder af Covid-19. Der kan dog komme andre omkostninger, som deltagerne selv skal dække. Det kan være til coronatest, hvis der er krav om det, og den danske sygesikring ikke dækker. Nogle lande har også krav om karantæne under formelle rammer, hvor der kan være betaling for hotel mv. under karantænen. Deltagerbetalingen til AFS dækker ikke omkostninger, der vedrører Covid-19-krav, da der er stor forskel landene imellem. Kontakt os gerne for at høre aktuelle krav i det/de lande, I er interesseret i.


Gør corona-krisen det sværere at finde værtsfamilier?

Det er vores indtryk, at denne situation ikke har gjort det sværere at finde værtsfamilier. Familier har også tilkendegivet, at de gerne vil være værtsfamilie, netop fordi vi globalt har brug for at rykke tættere sammen ovenpå corona-situationen.


Er det sikkert at tage af sted til et værtsland, hvor sundhedssystemet måske stadig er overbelastet efter corona?

Vi sender naturligvis kun til lande, hvor det vurderes, at det er trygt og sikkert at være. Og de unge rejser med en super sygeforsikring i ryggen.


Kan vi vente med at betale deltagerbetalingen til senere på sommeren, når vi er helt sikre på, de kommer afsted?

Vi fortsætter ansøgnings-og betalingsprocessen som planlagt. Da vi er en non-profit organisation, svarer deltagerbetalingen til vores udgifter. Disse har vi løbende, så vi er derfor nødt til at have deltagerbetalingen betalt til fulde senest 31. maj som planlagt.


Er AFS’ pengekasse stor nok til denne krise?

AFS Interkultur er en stor, international organisation med mange års stabil drift bag sig. Vi har en solid og stabil økonomi, der gør os i stand til at stå imod de økonomiske konsekvenser af corona-situationen.


Kan vi få depositummet retur, hvis vi trækker os nu pga. corona-situationen?

Hvis I trækker jer på nuværende tidspunkt, er det de tilbagebetalingsregler, der står i Deltageraftalen, der gør sig gældende. Dem finder I her. Årsagen til, at I evt. vil trække jer, gør ingen forskel.

økonomi, der gør os i stand til at stå imod de økonomiske konsekvenser af corona-situationen.


Hvordan er det at være på udveksling under pandemien?

Fra AFS’ side gør vi alt, hvad vi kan, for at gøre opholdet så udbytterigt som muligt. Inden for de rammer, der nu engang er sat, foregår der stadig en høj grad af interkulturel udveksling og læring og træning i sprog, kultur og normer i værtslandet. Vi hører fra flere af vores partnerlande og værtsfamilier, at man oplever, at relationen mellem værtsfamilien og udvekslingsstudenten i mange tilfælde har udviklet sig mere end forventet og er blevet stærk og god. Selvom online undervisning og restriktioner betyder, at meget tid tilbringes i hjemmet, hører vi også mange beretninger om udvekslingsstudenter, der tager på tur med deres værtsfamilie og udforsker lokalområdet.

Ingen af os har prøvet en situation som dette før. Derfor følger vi også ekstra godt med i deltagernes trivsel under pandemien. Der er erfaringsmæssigt altid enkelte udvekslingsstudenter, der ikke falder til og af forskellige grunde vælger at afbryde deres udvekslingsophold før tid. Vi er meget tilfredse med at se, at antallet af deltagere, der har afbrudt deres ophold og rejser hjem før tid i år, ikke er højere end vi normalt oplever. Det er vores indtryk, at langt de fleste af vores deltagere trods alt nyder deres udvekslingsophold og får et unikt udbytte af at opleve disse corona-år i en anden kultur. Man kunne i øvrigt også have forestillet sig, at nogle værtsfamilier måske heller ikke ønskede eller var i stand til at gennemføre udvekslingsopholdet – men det ser vi absolut heller ingen tegn på.

Vi modtager løbende opdateringer fra de lande, vi har sendt udvekslingsstudenter til. Som regel er hovedbudskabet, at udvekslingsstudenterne har det godt og er under trygge rammer, og at værtsfamilierne og lokalforeningerne prøver at lave forskellige aktiviteter, når det er muligt. Ind imellem er der også informationer om restriktioner eller andre tiltag, som har indflydelse på udvekslingsstudenternes hverdag, og alt efter indholdet sender vi i så fald en hilsen til forældre til deltagere, der er på udveksling i det pågældende land.

Om at være på udveksling midt i en pandemi

“Det allervigtigste er at tage sine forholdsregler i forhold til Covid-19, men aldrig holde op med at have det sjovt og opleve nye ting. Ræk ud til AFS under dit ophold, hvis du har brug for det. Hav et åbent sind – pandemien er ikke en forhindring, men noget, der giver dig mulighed for at ændre dine vaner.”

– Isabella Carrasquel (fra Venezuela til Østrig, 2021)

Nødtelefon

Til akut opståede kriser og nødstilfælde er alle AFS-lande bemandet med en nødtelefon, hvor deltagere kan komme i kontakt med en person fra AFS døgnet rundt.
Hvis nødtelefonen ikke besvares, kan du være sikker på, at der ringes tilbage indenfor en time.

Bliv værtsfamilie for en udvekslingsstudent

Som forberedelse til jeres barns eget udvekslingsophold, eller for bedre at forstå hele udvekslingsoplevelsen, kan I blive værtsfamilie for en udvekslingsstudent, der er på udveksling i Danmark.

Det kan give jer et indblik i, hvad jeres eget barn skal igennem, og jeres barn kan blive forberedt på, hvordan et udvekslingsophold kan se ud.

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på [email protected]
eller ringe til os på +45 38 34 33 00.
Vores telefontid er mellem 10.00 og 15.00.
Vi glæder os til at høre fra dig!