Et udvekslingsophold vil give jeres teenager en større forståelse for andre kulturer og andre mennesker og vil samtidig åbne døre fremover i livet igennem den modning og personlige udvikling, der sker under opholdet. Mange virksomheder ser en fordel i, at man kan begå sig i andre kulturer end sin egen. Derfor er et udvekslingsophold en moderne dannelsesrejse og en rigtig god investering i fremtiden.

Værtsfamilien

Værtsfamilierne, som de unge skal bo hos, udvælges gennem interviews og besøg hos familien. På den måde når vi at få et indtryk af familien, før det endelige match med udvekslingsstudenten finder sted. Værtsfamilien får ingen penge for at have udvekslingsstudenten boende, men gør det, fordi de finder vores formål vigtigt, og fordi de gerne vil have en anden kultur helt tæt på.

Med baggrund i, at vi i de seneste år har åbnet for kortere tilmeldingsfrist op til afgang, kan der forekomme meget sene placeringer hos værtsfamilier. Dette kan selvfølgelig virke uheldigt for dem, som har tilmeldt sig i meget god tid, men tendensen går mod, at beslutningen om et ophold foregår med kortere og kortere tilløb.

I nogle tilfælde vil de unge derfor først få oplysninger om deres kommende familie i ugerne op til afrejse, og i nogle få tilfælde kan det blive nødvendigt at indkvartere den unge hos en velkomstfamilie, inden den endelige ankomst til værtsfamilien.

At I har en ung på udveksling betyder ikke, at I nødvendigvis selv skal have en AFS-deltager boende i familien, men det er en god mulighed for selv at få verden inden for dørene og tage del i oplevelsen med omvendt fortegn.

Visum & opholdsudgifter

Et ophold i et andet land medfører oftest en række udgifter, som ikke altid er åbenlyse. Typisk betales der gebyr for visumansøgning og opholdstilladelse, men ofte kommer der udgifter til notar, oversættelse, udstedelse af ID-kort, lufthavnsskatter og evt. udrejsegebyrer oveni. Vi betaler for alle udgifter i forbindelse med visum og opholdstilladelse, undtaget transport til og fra ambassader inden afrejse.

Går opholdet til Syd-, Mellem-, Nordamerika eller Canada, løber udgifterne oftest op i kr. 2.500,- til 3.500,-. I Asien er det omkring kr. 1.000,- billigere, medens de europæiske lande typisk er under kr. 1.000,-.

Udover den økonomiske del er der også selve ansøgningsprocessen, som ikke skal undervurderes. Det er ofte en kompliceret proces at forstå og sætte sig ind i, og her sørger vi for den komplette gennemførsel.

Forsikringer

Vores udvekslingsstudenter er dækket af en særlig Udvekslingsforsikring med udvidet syge-, ansvars-, ulykkes- og bagageforsikring, når de rejser med AFS.
Dækningen starter, når udvekslingsstudenten ankommer til den danske lufthavn, hvor den internationale rejse starter, og slutter ved hjemkomsten til Danmark eller ved programmets afslutning.
Læs den samlede forsikringsdækning

Vi anbefaler alle vores udvekslingsstudenter at tegne en afbestillingsforsikring. Denne vil sikre en refusion af det indbetalte depositum, såfremt opholdet ikke gennemføres af en række årsager. Forsikringen skal tegnes samtidig med indbetalingen af depositum og koster 4% af det indbetalte depositum (p.t. kr. 480,-).

Aflysning

Bliver opholdet aflyst helt op til afgang, er I garanteret at I får størstedelen (rejsebeløb minus depositum) af jeres indbetaling retur uanset årsag. Hvis I har tegnet en særskilt afbestillingsforsikring, vil I også kunne få refunderet depositum (ved en række årsager), og I vil således være næsten fuldt sikret, hvis uheldet skulle være ude.

Lejre

Førorientering

Det er vigtigt for AFS, at vi forbereder vores udvekslingsstudenter bedst muligt.

Derfor deltager vores udvekslingsstudenter i en obligatorisk 3-4 dages førorientering, inden de tager afsted. Det er en lejr, der forbereder dem på, hvordan det er at skulle stå på egne ben, bo i et fremmed land og lære en ny kultur at kende.

På lejren vil de kommende udvekslingsstudenter sammen med andre kommende udvekslingsstudenter blive undervist af vores frivillige ledere. Mange af de frivillige har selv været udvekslingsstudenter og ved derfor, hvordan det er at skulle sige farvel til familien og vennerne i Danmark for at rejse ud i verden til et år fuld af oplevelser.

Andre lejre

Når jeres barn ankommer til værtslandet, vil der være en velkomstlejr. Mange værtslande tilbyder derudover lokale og nationale lejre under opholdet. Her har deltagerne har mulighed for at mødes med andre AFS’ere fra hele verden.

Efterorientering

Vores erfaringer viser, at det kan være svært at komme hjem til de gamle omgivelser, for mens jeres barn har oplevet en helt masse i et andet land, er hverdagen herhjemme gået videre.

Derfor bliver vores hjemvendte udvekslingsstudenter indkaldt til en efterorientering, hvor de har mulighed for at dele deres oplevelser med andre, der selv lige har været udvekslingsstudenter.

Kontaktperson

Ud over den hjælp som værtsfamilie naturligvis yder, får deltagerne en lokal kontaktperson, som vil være parat til at hjælpe med de spørgsmål og den undren, der naturligt vil opstå undervejs.  Kontaktpersonen vil oftest være den første person til at støtte og vejlede i de udfordringer, der måtte opstå under udvekslingsopholdet. Mere alvorlige sager behandles typisk af medarbejdere på værtslandets AFS-kontorer.

Support i Danmark

I Danmark er der frivillige samt medarbejdere, som er parate til at råde og vejlede både forældre og deltagere.
Vi har mere end 30 lokalforeninger, som arbejder for at give alle deltagere deres livs oplevelse.  Jeres barn vil automatisk være tilknyttet en bestemt lokalforening. Derudover er der på AFS-kontoret i Danmark tilknyttet en supportkonsulent til de forskellige lande.

Som frivilligbaseret organisation gør vi meget ud af at uddanne vores frivillige, så de på den bedst mulige måde kan hjælpe og støtte de unge deltagere, familierne og skolerne i alle situationer. Det store frivillige netværk og vores erfarne kontorpersonale er netop grundlaget for det, vi prioriterer højest, nemlig at opholdet er trygt og sikkert.

Vores omfattende erfaring og høje kvalitet er bl.a. opnået gennem en stor ansvarsfølelse og respekt for den enkelte. Samtidig har AFS altid lagt vægt på løbende udvikling og kvalitetsstyring ved at spørge og lytte til alle, vi er i berøring med.
Vi er en non-profit organisation. Vi er derfor ikke drevet af ønsket om økonomisk overskud, og et eventuelt overskud går blandt andet til stipendier og uddannelse af vores frivillige.

Information og FAQ om kommende skoleprogrammer og Covid-19

AFS genoptager udveksling i 2020

Vi kan nu meddele, at vi stræber efter at genoptage vores programmer fra sensommeren 2020. Verden åbner, og alle os, der er en del af AFS, herunder ikke mindst vores mange super-engagerede frivillige, kan næsten ikke vente med at facilitere relationer på tværs af kulturer igen.

Dog kan nogle udvekslingsophold komme til at se lidt anderledes ud. AFS revurderer løbende omstændighederne i hvert enkelt land. Nogle lande vil måske kræve en senere programstart end først planlagt, og det vil måske ikke være muligt at komme på udveksling i specifikke lande på grund af sikkerhedsrestriktioner eller et svækket sundhedssystem. Vi kan ikke forudsige, hvad der præcist kommer til at ske, før programmerne skal til at starte, men vi vil bestræbe os på at reagere hurtigt. Hvis nogle planlagte udvekslingsophold skulle blive ændret, vil vi informere deltagerne hurtigst muligt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at mindske ulejligheden for jer.

Deltagernes sikkerhed og velvære er og bliver vores førsteprioritet, og vi følger autoriteternes sundheds- og rejseanbefalinger tæt.

Har du spørgsmål, eller vil du have mere information om at tage på udveksling, lave frivilligt arbejde eller være værtsfamilie, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]. Se også nedenstående FAQ om Covid-19.


Fortsætter AFS med ansøgningsprocessen som planlagt til sommerens afrejser?

Ja, vi fortsætter som planlagt.


Hvornår forventer I at have nyt om situationen i de forskellige lande og om min afrejsedato?

Vores hovedkontor, AFS International, har nedsat en task force, som lige nu sidder og vurderer vores mere end 60 forskellige værtslande på en række parametre. Disse inkluderer sikkerhed i landet, åbne grænser, om skolegangen er normal, om sundhedsvæsenet fungerer, er vores kontor og frivillignetværk i landet stabile osv. Alle værtslande skal godkendes af denne task force, før de må modtage udvekslingsstudenter. De kigger både på, hvordan situationen i det pågældende land er lige nu, men også hvordan det forventes at udvikle sig hen mod efteråret.  Vi forventer at få tilbagemelding fra vores task force med analyser af de forskellige lande i starten af juni og vil herefter tage kontakt til jer med mere information om situationen i netop jeres værtsland, og hvornår vi vurderer, det vil være sikkert at sende de unge afsted dertil.


Hvad sker der, hvis mit værtsland stadig er lukket pga. coronavirus på afrejsetidspunktet?

Vi regner helt bestemt med, at krisen er ovre, når det er afrejse-tid til sommer. Skulle et enkelt land være nødt til at lukke for udvekslingsstuderende, vil vi tale med de pågældende unge om evt. forsinket afrejse eller omdirigering. Hvis alle lande mod forventning stadig skulle være lukkede til den tid, og vi derved ikke kan levere jer den service, vi har solgt, så får I naturligvis jeres penge tilbage.


Hvad nu, hvis de unge kommer hjem allerede efter få måneder pga., at corona blusser op igen? Får vi så nogen penge retur?

Situationen er endnu så ny og unik for os alle, at vi ikke kan tage stilling til dette på nuværende tidspunkt. Det er dog klart, at vi kun sender de unge ud, hvis situationen er tryg, og hvis vi kan forvente, at den vil være det i en længere periode.


Hvor sent melder I en evt. aflysning af programmet ud?

Programmerne gennemføres som planlagt. Skulle der mod forventning træffes afgørelse om, at et program i et givent land ikke kan starte op som planlagt, kontakter vi de pågældende unge og forældre med det samme, en sådan beslutning måtte træffes.


Hvis jeg allerede har betalt for mit skoleophold i skoleåret 2020/21, men gerne vil rykke det til skoleåret 2021/22, kan betalingen så overflyttes?

Ja, hvis man har betalt for et 2020/21-ophold og overflytter ansøgningen til næste år, vil betalingen kunne flyttes med uden videre, Herved får man et 2021/22-ophold til 2020/21-prisen, også selvom denne skulle stige i mellemtiden.


Hvad nu, hvis de unge skal evakueres pga. en ny corona-bølge, hvem betaler så de ekstra rejseudgifter?

Hjemrejsen er dækket af deltagerbetalingen, også i tilfælde af en evakuering. Vi er netop blevet færdige med at evakuere alle vores deltagere rundt omkring i verden i dette skoleår.
Du kan f.eks læse i denne artikel fra Politiken, hvordan vi evakuerede vores deltagere i USA.


Dækker jeres sygeforsikring, hvis de unge bliver syge af corona under deres ophold?

Ja vores sygeforsikring dækker behandling af al pludselig opstået sygdom under opholdet, inkl. corona. I kan læse mere om vores forsikringer her.


Gør corona-krisen det sværere at finde værtsfamilier?

Det hele er stadig meget nyt, men det er vores indtryk, at denne situation ikke har gjort det sværere at finde værtsfamilier. Vi ved af erfaring, at langt de fleste værtsfamilier under alle omstændigheder først melder sig hen mod sommeren. Vi ser dog også allerede nu familier der har tilkendegivet, at de gerne vil være værtsfamilie fra august, netop fordi vi globalt har brug for at rykke tættere sammen ovenpå corona-situationen.


Er det sikkert at tage af sted til et værtsland, hvor sundhedssystemet måske stadig er overbelastet efter corona?

Vi sender naturligvis kun til lande, hvor det vurderes, at det er trygt og sikkert at være. Og de unge rejser med en super sygeforsikring i ryggen.


Kan vi vente med at betale deltagerbetalingen til senere på sommeren, når vi er helt sikre på, de kommer afsted?

Vi fortsætter ansøgnings-og betalingsprocessen som planlagt. Da vi er en non-profit organisation, svarer deltagerbetalingen til vores udgifter. Disse har vi løbende, så vi er derfor nødt til at have deltagerbetalingen betalt i fulde senest 31. maj som planlagt.


Er AFS’ pengekasse stor nok til denne krise?

AFS Interkultur er en stor, international organisation med mange års stabil drift bag sig. Vi har en solid og stabil økonomi, der gør os i stand til at stå imod de økonomiske konsekvenser af corona-situationen.


Kan vi få depositummet retur, hvis vi trækker os nu pga. corona-situationen?

Hvis I trækker jer på nuværende tidspunkt, er det de tilbagebetalingsregler, der står i Deltageraftalen, der gør sig gældende. Dem finder I her.

Nødtelefon

Til akut opståede kriser og nødstilfælde er alle AFS-lande bemandet med en nødtelefon, hvor deltagere kan komme i kontakt med en person fra AFS døgnet rundt.
Hvis nødtelefonen ikke besvares, kan du være sikker på, at der ringes tilbage indenfor en time.

Som en forberedelse til jeres barns eget udvekslingsophold eller for bedre at forstå hele udvekslingsoplevelsen, kan I blive værtsfamilie for en udvekslingsstudent, der er på udveksling i Danmark. Det kan give jer et indblik i, hvad jeres eget barn skal igennem, eller I kan forberede jeres barn ved at tage en udvekslingsstudent ind i jeres hjem.

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på [email protected]
eller ringe til os på +45 38 34 33 00.
Vores telefontid er mellem 10.00 og 15.00.
Vi glæder os til at høre fra dig!