Et udvekslingsophold vil give jeres teenager en større forståelse for andre kulturer og andre mennesker og vil samtidig åbne døre fremover i livet igennem den modning og personlige udvikling, der sker under opholdet. Mange virksomheder ser en fordel i, at man kan begå sig i andre kulturer end sin egen. Derfor er et udvekslingsophold en moderne dannelsesrejse og en rigtig god investering i fremtiden.

Værtsfamilien

Værtsfamilierne, som de unge skal bo hos, udvælges gennem interviews og besøg hos familien. Vi når på den måde at få et indtryk af familien, før det endelige match med udvekslingsstudenten finder sted. Værtsfamilien får ingen penge for at have udvekslingsstudenten boende, men gør det, fordi de finder vores formål vigtigt, og fordi de gerne vil have en anden kultur helt tæt på.

At I har en ung på udveksling betyder ikke, at I nødvendigvis selv skal have en AFS-deltager boende i familien, men det er en god mulighed for selv at få verden inden for dørene og tage del i oplevelsen med omvendt fortegn.

Forsikringer

Vores udvekslingsstudenter er dækket af syge-, ansvars-, ulykkes- og bagageforsikring, når de rejser med AFS.

Dækningen starter, når jeres barn ankommer til den danske lufthavn, hvor den internationale rejse starter og slutter ved hjemkosten til Danmark eller ved programmets afslutning.

Download forsikringsoversigt her

Lejre

Førorientering

Det er vigtigt for AFS,a t vi forbereder vores udvekslignsstudenter bedst muligt.

Derfor deltager vores udvekslingsstudenter i en obligatorisk 3-4 dages førorientering, inden de tager afsted. Det er en lejr, der forbereder dem på, hvordan det er at skulle stå på egne ben, bo i et fremmed land og  lære en ny kultur at kende.

På lejren vil de kommende udvekslingsstudenter sammen med andre kommende udvekslingsstudenter blive undervist af vores frivillige ledere. Mange af de frivillige har selv været udvekslingsstudenter og ved derfor, hvordan det er at skulle sige farvel til familien og vennerne i Danmark for at rejse ud i verden til et år fuld af oplevelser.

Andre lejre

Når jeres barn ankommer til værtslandet, vil der være en velkomstlejr. Mange værtslande tilbyder derudover lokale og nationale lejre under opholdet. Her har deltagerne har mulighed for at mødes med andre AFS’ere fra hele verden.

Efterorientering

Vores erfaringer viser, at det kan være svært at komme hjem til de gamle omgivelser, for mens jeres barn har oplevet en helt masse i et andet land, er hverdagen herhjemme gået videre.

Derfor bliver vores hjemvendte udvekslingsstudenter indkaldt til en efterorientering, hvor de har mulighed for at dele deres oplevelser med andre, der selv lige har været udvekslingsstudenter.

Kontaktperson

Ud over den hjælp som værtsfamilie naturligvis yder, får deltagerne en lokal kontaktperson, som vil være parat til at hjælpe med de spørgsmål og den undren, der naturligt vil opstå undervejs.  Kontaktpersonen vil oftest være den første person til at støtte og vejlede i de udfordringer, der måtte opstå under udvekslingsopholdet. Mere alvorlige sager behandles typisk af medarbejdere på værtslandets AFS-kontorer.

Support i Danmark

I Danmark er der frivillige samt medarbejdere, som er parate til at råde og vejlede både forældre og deltagere.
Vi har mere end 30 lokalforeninger, som arbejder for at give alle deltagere deres livs oplevelse.  Jeres barn vil automatisk være tilknyttet en bestemt lokalforening. Derudover er der på AFS-kontoret i Danmark tilknyttet en supportkonsulent til de forskellige lande.

Som frivilligbaseret organisation gør vi meget ud af at uddanne vores frivillige, så de på den bedst mulige måde kan hjælpe og støtte de unge deltagere, familierne og skolerne i alle situationer. Det store frivillige netværk og vores erfarne kontorpersonale er netop grundlaget for det, vi prioriterer højest, nemlig at opholdet er trygt og sikkert.

Vores omfattende erfaring og høje kvalitet er bl.a. opnået gennem en stor ansvarsfølelse og respekt for den enkelte. Samtidig har AFS altid lagt vægt på løbende udvikling og kvalitetsstyring ved at spørge og lytte til alle, vi er i berøring med.
Vi er en non-profit organisation. Vi er derfor ikke drevet af ønsket om økonomisk overskud, og et eventuelt overskud går blandt andet til stipendier og uddannelse af vores frivillige.

Nødtelefon

Til akut opståede kriser og nødstilfælde er alle AFS-lande bemandet med en nødtelefon, hvor deltagere kan komme i kontakt med en person fra AFS døgnet rundt.
Hvis nødtelefonen ikke besvares, kan du være sikker på, at der ringes tilbage indenfor en time.

Som en forberedelse til jeres barns eget udvekslingsophold eller for bedre at forstå hele udvekslingsoplevelsen, kan I blive værtsfamilie for en udvekslingsstudent, der er på udveksling i Danmark. Det kan give jer et indblik i, hvad jeres eget barn skal igennem, eller I kan forberede jeres barn ved at tage en udvekslingsstudent ind i jeres hjem.

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på [email protected]
eller ringe til os på +45 38 34 33 00.
Vores telefontid er mellem 10.00 og 15.00.
Vi glæder os til at høre fra dig!