foto-konference

Konferencer med fokus på interkulturel læring i skolen

I de sidste tre år har AFS Interkultur afholdt konference for lærere og lærerstuderende. Formålet er at give lærere inspiration, viden og praktiske redskaber, der kan skabe endnu mere interkulturel forståelse. Til det allierer vi os med en række partnere. Derfor har vi fx haft besøg af professor, Iben Jensen, der bl.a. har skrevet grundbog i kulturforståelse og brobygger, Özlem Cegic til at fortælle, hvordan du i praksis kan arbejde med at danne og udvikle fordomsfrie dialoger blandt børn og unge. I workshops har fx Mundu – global dannelse, Den Internationale Højskole, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og mange andre delt ud af deres viden og øvelser.

Du finder alle guldkorn, viden og øvelser til din undervisning lige her.

Klik her

FN verdensmål og AFS Interkultur

Sæt kulturforståelse på skoleskemaet med en gratis AFS workshop

Giv din undervisning et aktuelt og globalt perspektiv og book en workshop, der har til formål at skabe interkulturel læring. Gennem øvelser og learning-by-doing får eleverne på en sjov og lærende måde indsigt i og mulighed for at reflektere over normer og værdier i forskellige kulturer, kommunikation på tværs af kulturer samt kulturel stereotyper og diversitet. Længde: 1-3 lektioner. Workshoppen faciliteres af to engagerede frivillige, som gerne vil være med til at skabe mere fred i verden gennem mere interkulturel læring og forståelse.  Alle frivillige undervisere er uddannet af AFS. Målgruppe: 7. – 10. klasse, efterskoler, højskoler og gymnasier (1.g). Workshoppen er gratis, men transport og forplejning skal dækkes. Hvor? Vi tilbyder workshops i nærheden af: Aarhus, Herning (kun på engelsk), Fyn og København (dansk og engelsk).

Workshoppen spiller sammen med FNs Verdensmål 4, der handler om at skabe unge verdensborgere, der påskønner kulturel forskellighed. AFS’ formål er fred, der er FNs Verdensmål 16. Vil din skole også være med til at skabe en fredeligere verden?

Kontakt [email protected] . Oplys gerne fag, antal elever og ønsket tidspunkt.

Øvelser til undervisningen

Her finder du øvelser til undervisningen, der sætter eleverne i gang med at reflektere over egen og andres kulturer. Målgruppe: 13-18 år. Alle øvelser baserer sig på AFS’ mangeårige erfaring med at skabe interkulturel læring, og her deler vi ud af nogle af klassikerne! Gennem øvelser og learning-by-doing får eleverne på en sjov og lærende måde indsigt i og mulighed for at reflektere over normer og værdier i forskellige kulturer, kommunikation på tværs af kulturer samt kulturelle stereotyper og diversitet.

Isbjerget: hvad er kultur? Øvelsen introducerer eleverne for begrebet ”kultur” med et isbjerg som metafor. Over havets overflade er kun cirka 10 % af isbjerget synligt – resten er gemt under vandet. Billedet af isbjerget bruges til at vise forholdet mellem det, vi umiddelbart kan se (mad, musik, adfærd, traditioner) og de usynlige værdier og normer, der påvirker vores kultur. Formål: at skabe bevidsthed og refleksion over alt det, der befinder sig ”under vandet” både i egen kultur og andres kultur. Øvelsen er god at starte med. Tidsforløb: 2 lektioner. Find øvelsen her: Isbjerget

Uskrevne regler: Min kulturelle sammenhæng Øvelsen hjælper eleverne med at reflektere over de uskrevne regler og normer, der udvikles indenfor en kultur, og som bliver en del af den forventede adfærd hos personer, der tilhører den kultur/ gruppe. Eleverne skal fortælle om eksempler på situationer, hvor der er uskrevne regler for, hvordan man skal opføre sig. Der reflekteres over eksemplerne. Eleverne udarbejder en plakat / film, der viser eksempler på kulturelle normer. Formål: at skabe forståelse for, hvordan deres egen og andres adfærd er styret/ påvirket af de kulturelle normer, der gælder for de situationer, som eleverne indgår i. Tidsforløb: 2 lektioner. Find øvelsen her: Uskrevne regler

Stereotyper og fordomme: Hvad jeg ved, og hvad jeg har hørt Øvelsen hjælper eleverne med at forstå, hvor ofte vi bruger stereotyper, når vi tænker på eller taler om mennesker og grupper, som vi ikke identificerer os med. Gennem eksempler på typer eller grupper, som du forventer eleverne har en holdning til, er der en refleksion over brugen af stereotyper og betydningen af, hvordan vi omtaler hinanden. Formål: at skabe blik for brug af stereotyper og betydningen af vores sprog. Tidsforløb: 2 lektioner. Find øvelsen her: Stereotyper og fordomme

Eksperterne: Øvelsens formål er, at eleverne får en forståelse af de kommunikationsproblemer, der kan opstå i mødet med en anden kultur. Tidsforløb: 1 lektion. Find øvelsen her: Eksperterne.

Mødet på Congofloden: Eleverne hører om den samme begivenhed oplevet fra to forskellige sider. Formål: Eleverne lærere, at der er forskellige fortolkninger og synsvinkler på den samme begivenhed, der fx afhænger af forskellige parametre som fx kultur, erfaringer, tid og sted. Tidsforløb: 1 lektion. Find øvelsen her: Mødet på Congo-floden

FN verdensmål og AFS Interkultur

Globale medborgere og FN's verdensmål

AFS uddanner og engagerer globale medborgere i alle aldre og med forskellige baggrunde. Vi støtter den globale bevægelse, som arbejder for at videreudvikle interkulturel uddannelse af globale medborgere specielt på skoler, universiteter og i ungdomsorganisationer.

AFS Interkulturs formål om fred gennem vores udvekslings- og frivilligophold i andre lande taler direkte ind i to af verdensmålene: kvalitetsuddannelse og fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Læs mere her

Teori og modeller

Bliv klogere på Interkulturel læring i følgende modeller og teorier, som AFS bruger helt konkret i vores programmer. Læs mere og download de forskellige modeller herunder.
iceberg

Kulturteori og -modeller

Bliv klogere på de tre hovedmodeller som AFS benytter indenfor kulturteori. De tre modeller er: Isbjerget, Løget og Træet.
Læs mere her

Betsy-Hansels-Kurve

Modeller for kulturtilpasning

Mange af udfordringerne, som man støder på under et udvekslingsophold, er normale og forudsigelige. Kulturtilpasning kan forklares som ’processen at tilpasse sig en ny kultur der er forskellig fra ens egen’.
Læs mere her

kolbs

Kolbs læringscyklus

Læring er den proces, hvorved viden bliver skabt gennem transformation af erfaring. Eksperimentel læring danner grundlag for al uddannelse i AFS-netværket og her er Kolbs model en af de vigtigste.
Læs mere her

generaliseringer

Generaliseringer og stereotyper

Vores arbejde i AFS tager afsæt i kulturel forskellighed. I vores forsøg på at handle hensigtsmæssigt, når vi interagerer med mennesker fra andre kulturer, er det nødvendigt at forstå forskellen mellem kulturelle stereotyper og generaliseringer.
Læs mere her

IKL—sensivitet

Model for udvikling af interkulturel sensitivitet

Modellen blev udviklet af Milton J. Bennett til at forklare folks reaktioner, når de møder kulturforskelle.
Læs mere her

Er du interesseret i grundlæggende teorier om Interkulturel Læring og kulturforståelse?

Herunder finder du tre steder, hvor du kan lære mere om interkulturel læring.

Internationalt materiale

Du kan læse meget mere af vores internationale materiale, som endnu ikke er oversat til dansk.

Internationalt materiale

Bloggen om interkulturel læring

Du kan også følge vores internationale blog, AFS Perspectives – Helping the world learn live together,  hvor du finder spændende indlæg om interkulturel læring.

Gå til AFS Perspectives

AFS International

Du har også mulighed for at besøge AFS Internationals hjemmeside om interkulturel læring.

Gå til AFS International

AFS' læringsmål

AFS Interkultur er både en udvekslings- og uddannelsesorganisation. Vi underbygger vores programmer med viden og teori inden for kulturforståelse.

Under kulturmøder, som for eksempel et udvekslingsophold, opbygger man sine interkulturelle kompetencer. Kompetencer, som gør, at man bliver bedre rustet til at møde nye kulturer. Vi kalder denne læring for interkulturel læring (IKL).

Vi arbejder målrettet med at styrke vores deltageres kompetencer, og vi opstiller klare mål for den læring, som en deltager gennemgår.

AFS læringsmål

AFS' uddannelsesmål

 

Bevidsthed om globale problemstillinger
Deltagerne får forståelse for en anden kulturs problemstillinger og at brugbare løsninger skal være kulturelt sensitive.

Kulturel viden og sensitivitet
AFS-oplevelsen øger deltagernes indblik i deres egen kultur såvel som deres viden om en anden kultur. De vil kunne se både styrker og svagheder ved begge kulturer.

Mellemmenneskelige relationer
Deltagerne får en dagligdag i et nyt miljø og skal interagere med forskellige mennesker. Disse kompetencer kan overføres til mange andre områder i senere i deltagerens liv.

Personlige værdier og kompetencer
AFS-deltagerne lærer at vende svære situationer til værdifulde læringsmuligheder for personlig udvikling. De bliver udfordrede til at reflektere over deres værdier, videreudvikle deres kompetencer og træne nye færdigheder.

Konference i 2018 om Interkulturel Læring og Global Dannelse

Konference om Interkulturel Læring og Global Dannelse - er afholdt!

Mere end 100 undervisere, studerende, internationale koordinatorer, adjunkter og enkelte andre var samlet til en dag i Aarhus med fokus på kulturforståelse og global dannelse i undervisning af børn og unge. To af Danmarks førende forskere på feltet, Iben Jensen, professor ved Aalborg Universitet og Claus Haas, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse fortalte om formiddagen, hvad der udvikler børn og unges interkulturelle kompetencer og betydningen af det kulturelle medborgerskab i et demokratisk samfund. Om eftermiddagen var der inspiration at hente fra Den Internationale Højskole, Flakkebjerg Efterskole, Mundu – center for global dannelse, AFS Interkultur og projektet “Det Flyvende Tæppe,” der har modtaget Den Europæiske Sprogpris. Konferencen henvendte sig til lærere i grundskolen (udskoling), efterskoler, højskoler og lærerstuderende.  

Find inspiration, guldkorn og links fra de 6 workshops til din undervisning her.

Læs mere her

Tema: Kulturmøder i undervisningen

I 2017 afholdt vi konferencen “Kulturmøder i undervisningen”.
Interkulturel læring og interkulturelle kompetencer er essentielle for alle, og derfor har du her mulighed for at blive klogere på konferencen ved at klikke dig videre.

Læs mere om konferencen