Invitation til konference om interkulturel læring og global dannelse - 13/09/18 i Aarhus

Oplev to af Danmarks førende forskere på feltet, Iben Jensen, professor ved Aalborg Universitet og Claus Haas, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Få ny viden om, hvad der udvikler børn og unges interkulturelle kompetencer og betydningen af det kulturelle medborgerskab i et demokratisk samfund.

Find også inspiration i workshops til interkulturel læring fra Flakkebjerg Efterskole, Den Internationale Højskole, Mundu – center for global dannelse, AFS Interkultur og projektet “Det Flyvende Tæppe”, der har modtaget Den Europæiske Sprogpris. Konferencen henvender sig til lærere i grundskolen (udskoling), efterskoler, højskoler og lærerstuderende.
Læs mere her

AFS' læringsmål

AFS Interkultur er både en udvekslings- og uddannelsesorganisation. Vi underbygger vores programmer med viden og teori inden for kulturforståelse.

Under kulturmøder, som for eksempel et udvekslingsophold, opbygger man sine interkulturelle kompetencer. Kompetencer, som gør, at man bliver bedre rustet til at møde nye kulturer. Vi kalder denne læring for interkulturel læring (IKL).

Vi arbejder målrettet med at styrke vores deltageres kompetencer, og vi opstiller klare mål for den læring, som en deltager gennemgår.

Teori og modeller

Bliv klogere på Interkulturel læring i følgende modeller og teorier, som AFS bruger helt konkret i vores programmer. Læs mere og download de forskellige modeller herunder.
iceberg

Kulturteori og -modeller

Bliv klogere på de tre hovedmodeller som AFS benytter indenfor kulturteori. De tre modeller er: Isbjerget, Løget og Træet.
Læs mere her

Betsy-Hansels-Kurve

Modeller for kulturtilpasning

Mange af udfordringerne, som man støder på under et udvekslingsophold, er normale og forudsigelige. Kulturtilpasning kan forklares som ’processen at tilpasse sig en ny kultur der er forskellig fra ens egen’.
Læs mere her

kolbs

Kolbs læringscyklus

Læring er den proces, hvorved viden bliver skabt gennem transformation af erfaring. Eksperimentel læring danner grundlag for al uddannelse i AFS-netværket og her er Kolbs model en af de vigtigste.
Læs mere her

generaliseringer

Generaliseringer og stereotyper

Vores arbejde i AFS tager afsæt i kulturel forskellighed. I vores forsøg på at handle hensigtsmæssigt, når vi interagerer med mennesker fra andre kulturer, er det nødvendigt at forstå forskellen mellem kulturelle stereotyper og generaliseringer.
Læs mere her

IKL—sensivitet

Model for udvikling af interkulturel sensitivitet

Modellen blev udviklet af Milton J. Bennett til at forklare folks reaktioner, når de møder kulturforskelle.
Læs mere her

AFS læringsmål

AFS' uddannelsesmål

 

Bevidsthed om globale problemstillinger
Deltagerne får forståelse for en anden kulturs problemstillinger og at brugbare løsninger skal være kulturelt sensitive.

Kulturel viden og sensitivitet
AFS-oplevelsen øger deltagernes indblik i deres egen kultur såvel som deres viden om en anden kultur. De vil kunne se både styrker og svagheder ved begge kulturer.

Mellemmenneskelige relationer
Deltagerne får en dagligdag i et nyt miljø og skal interagere med forskellige mennesker. Disse kompetencer kan overføres til mange andre områder i senere i deltagerens liv.

Personlige værdier og kompetencer
AFS-deltagerne lærer at vende svære situationer til værdifulde læringsmuligheder for personlig udvikling. De bliver udfordrede til at reflektere over deres værdier, videreudvikle deres kompetencer og træne nye færdigheder.

Er du interesseret i grundlæggende teorier om Interkulturel Læring og kulturforståelse?

Herunder finder du tre steder, hvor du kan lære mere om interkulturel læring.

Internationalt materiale

Du kan læse meget mere af vores internationale materiale, som endnu ikke er oversat til dansk.

Internationalt materiale

Bloggen om interkulturel læring

Du kan også følge vores internationale blog, AFS Perspectives – Helping the world learn live together,  hvor du finder spændende indlæg om interkulturel læring.

Gå til AFS Perspectives

AFS International

Du har også mulighed for at besøge AFS Internationals hjemmeside om interkulturel læring.

Gå til AFS International

Afholdt konference: Kulturmøder i undervisningen

– hvordan forløb dagen

AFS Interkultur og Globale Skolepartnerskaber afholdt den 28. september i 2017 konference om Kulturmøder i Undervisningen med ca. 50 deltagere.

Iben Jensen, professor ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet, lagde ud med et oplæg om interkulturelle kompetencer. Hun pegede på, at læring opstår, når eleverne selv opdager sammenhængene og oplever undervisningen som relevant. Derfor er det vigtigt, at undervisere og institutioner formår at skabe rum for, at det kan ske, når vi arbejder med at udvikle interkulturel kompetence. Vi har været tilbøjelige til at fokusere meget på ligheder i kulturmødet, men Iben Jensen understregede, at det er vigtigt også at adressere forskellene, da det er dem, der udfordrer vores syn på virkeligheden. Interkulturel kompetence omfatter netop både identifikation og perspektivudvidelse – ligheder og forskelle.

Derefter gav Mette Jørgensen og Britta Kornholt fra UCC deres bud på internationalisering og interkulturel kompetence set fra et læreruddannelsesperspektiv. Mette Jørgensen, der er leder af det internationale område på UCC, opridsede nogle af de politiske agendaer, der har haft indflydelse på internationalisering af uddannelserne, og Britta Kornholt, der er praktikkoordinator og lektor, beskrev en række cases fra hendes undervisning på læreruddannelsen i Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM). I hendes optik rummer faget også globalt medborgerskab, og i et differentieret klasseværelse, hvor studerende med forskellig kulturel og social baggrund mødes, opstår der både i og uden for undervisningen situationer, der giver anledning til at diskutere kulturmøde, konflikthåndtering og ligheder og forskelle.

Kirstine Jordan fra Trekronerskolen delte erfaringer fra sit arbejde som international koordinator og fra forskellige internationale samarbejdsprojekter på skolen. Hun understregede, at det ikke er nok alene at eksponere eleverne for et kulturmøde. Det rykker først for alvor noget, når man kan få dem til at reflektere over mødet og deres egen rolle i det.

Gerda Pedersen, der er lærer på Midtskolen – Afdeling Sofiendal, præsenterede et undervisningsforløb, som hun i et projektforløb havde afprøvet i tre overbygningsklasser (7., 8. og 9. klasse). Det tog udgangspunkt i en række billeder, som vækker associationer, der kan vise sig ganske langt fra virkeligheden og dermed sætter fokus på de forforståelser, vi møder verden med.

Dagen bød også på en kort præsentation af AFS Interkultur og Globale Skolepartnerskabers tilbud til skoler og på et spil Globetrotter faciliteret af AFS Interkultur, som satte gang i en livlig diskussion af, hvem der definerer reglerne, af rollen som majoritet og minoritet og af, hvordan man tilpasser sig nye situationer.

Fra Globale Skolepartnerskaber og AFS Interkultur takker vi for en god dag med spændende oplæg og veloplagte deltagere!

Skrevet af Kristine Tolborg, Globale Skolepartnerskaber. Se originalartiklen her.

Til de fremmødte blev der udleveret tre lektionsplaner, som alle kan bruges i udskolingen, hvis interkulturel læring og kulturmøder skal være i fokus.
Interkulturel læring og interkulturelle kompetencer er essentielle for alle, og derfor har vi gjort lektionsplanerne frit tilgængelige, så også du kan bruge dem i din undervisning, hvis du finder det relevant.

Du finder dem herunder:

Lektionsplan 1: Hvad er kultur?

Lektionsplan 2: Min kulturelle sammenhæng

Lektionsplan 3: Hvad jeg ved, og hvad jeg har hørt