Det er lærerigt men også en udfordring at rejse ud og bo i en anden kultur. Derfor sørger AFS for at klæde dig rigtig godt på – både til dine oplevelser under opholdet i udlandet og til en fremtid i en stadig mere global verden.

generaliseringer

AFS Orienteringer

Du bliver inviteret til orienteringer, hvor du bliver forberedt på dit AFS-ophold. Her vil du møde unge, som har været ude at rejse og andre unge som også skal afsted med AFS.

  • Orientering inden afrejsen: AFS afholder løbende førorienteringer, og forudsat at du ansøger i tilstrækkelig god tid, vil du blive inviteret til en førorientering, som finder sted over en weekend på Brenderup Højskole. Her møder du andre, som skal afsted og bliver forberedt på dine oplevelser af unge AFS frivillige, som selv har været afsted.
  • Orienteringer under opholdet: Ved ankomsten til dit værtsland vil du typisk deltage i en ankomstorientering og eventuelt også i midtvejs- og slutorienteringer.
  • Orientering efter din hjemkomst: Efter dit ophold vil du blive inviteret til en efterorienteringsweekend – igen på Brenderup Højskole – hvor du får mulighed for at evaluere dit ophold og sætte dine oplevelser i perspektiv.
AFS læringsmål

Global Competence Certificate

Alle AFS-programmerne inkluderer et “Global Competence Certificate” online kursus, som giver dig mulighed for at styrke dine interkulturelle kompetencer. Kurset forbereder dig på mødet med en ny kultur og giver dig værktøjer til at håndtere de udfordringer der helt naturligt opstår i sådan et møde.  “Global Competence Certificate” giver dig på den måde en indsigt i det interkulturelle møde. Indsigt skaber empati og empati gør dig som deltager bedre i stand til at håndtere usikkerhed og fremmedartethed under opholdet såvel som i din videre uddannelse og dit fremtidige arbejdsliv.

Kurset består af en række moduler, som vi gennemgår sammen med dig før, under og efter dit ophold.

Når du har gennemført “Global Competence Certificate” kurset får du et certifikat på din interkulturelle uddannelse, som du kan vedlægge dit CV, når du søger job.

Se en video om Global Competence Certificate