years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Vær opmærksom på...

 • Du skal mindst være fyldt 15, og må ikke være fyldt 18 år og 5 måneder på afrejsetidspunktet i primo august
 • Du skal bestå en engelsktest for at kunne blive godkendt (ELTIS)
 • Det er et krav fra de amerikanske skoler, at du deltager aktivt i undervisningen, passer din skolegang og ikke dumper nogen fag, mens du er i USA
 • Du skal minimum have karakteren 4 i alle fag i skolen hjemmefra
 • Der vil være et omfattende vaccinationsprogram, som du skal påbegynde hurtigst muligt
 • Det er ulovligt for unge under 18 at ryge i USA
 • Det er ulovligt for unge under 21 år at drikke alkohol i USA
 • Vi finder værtsfamilier i alle stater, og de fleste bor i landdistrikter/mindre byer. Du vil blive placeret der, hvor vi vurderer det rigtige match mellem værtsfamilie og dig er. Du kan derfor ikke ønske en bestemt stat eller være garanteret, at der vil være mulighed for at dyrke en bestemt sportsgren eller aktivitet.
 • Der er mange tosprogede familier i USA, og det er derfor en mulighed, at du bliver placeret i en familie, som taler flere sprog
 • Vi placerer i familier i alle aldre, både enlige og med og uden hjemmeboende børn. Det er vigtigt, du er åben overfor alle familiekonstellationer
 • USA har en kompliceret visumprocess, hvor vi vil skulle sende dit pas ind på den amerikanske ambassade i en periode i løbet af sommeren inden din afrejse. Du skal også selv ind på ambassaden til et interview i løbet af juli måned. Det er derfor en god idé at tjekke med os, inden I planlægger jeres sommerferie