AFS Interkultur ønsker at udbrede interkulturel læring til så mange som muligt. Derfor har vi de sidste tre år afholdt en gratis konference for lærere. Du finder guldkorn, øvelser og tips fra konferencerne her.

2019: Demokrati, Dannelse og Interkulturel forståelse. Oplæg af Özlem Cegic, brobygger mv. og Birthe Lund, lektor. Workshops afholdt af Salaam Film & Dialog, Ungdomsbyen, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Flakkebjerg Efterskole og AFS Interkultur. Afholdt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Institut for Læreruddannelsen.

2018: Interkulturel læring og global dannelse i undervisningen. Oplæg af Iben Jensen, professor og Claus Haag, lektor. Workshops afholdt af Mundu – center for global dannelse, Flakkebjerg Efterskole (aflyst), AFS Interkultur, Den Internationale Højskole og projektet Det Flyvende Tæppe, der har fået Den Europæiske Sprogpris. Afholdt i Aarhus.

2017: Kulturmøder i undervisningen. Afholdt i samarbejde med Globale Skolepartnerskaber i København.

 

ozlem (3)

Konference 2019

Er afholdt!

AFS Interkultur har inviteret folkeskolelærere til at deltage i en gratis konference den 13. november 2019. Der var inspiration til, hvordan du i praksis kan arbejde med at danne og udvikle fordomsfrie dialoger og interkulturel forståelse blandt børn og unge.

Find guldkorn, viden og undervisning til din undervisning lige her (er på vej).

Vi hørte om Özlem Cekics erfaringer som brobygger, og vi fik inspiration til, hvor vigtigt det er, hvordan man kan skabe rum til at være uenige sammen.  Forsker Birthe Lund fra Aalborg Universitet fortalte om skolen som rammen for dialog, og gav bud på, hvordan skolen kan arbejde for at gøre børn og unge til skabere af handlingsorienterede og demokratiske fællesskaber.

Der var spændende workshops med konkrete øvelser til undervisningen. Der blev afholdt workshops af: Salaam Film & Dialog, Ungdomsbyen, AFS Interkultur, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Flakkebjerg Efterskole og Sofiendalskolen faciliterer Erfaringshjørnet.

*Program * Workshops * Bliv klogere på oplægsholderne

Konferencen blev afholdt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Institut for Læreruddannelse.

Hvorfor er interkulturelle kompetencer vigtigt for lærere?
VIA University College i Aarhus, der uddanner lærere, er en af uddannelsesinstitutionerne, der viste stor interesse for sidste års konference: ”Sproglærere har brug for at være bevidst om deres egne interkulturelle kompetencer for at kunne hjælpe deres elever til at udvikle disse vigtige kompetencer, så de kan fungere i en globaliseret verden,” udtaler Karen Lassen Bruntt, lektor i engelsk på læreruddannelsen.

Find inspiration, guldkorn og links til din undervisning fra tidligere konferencer lige her:
Konference 2017 og 2018

Konference 2018

Konference 2018

Mere end 100 undervisere, studerende, internationale koordinatorer, adjunkter og enkelte andre var samlet til en dag med fokus på kulturforståelse og global dannelse i undervisning af børn og unge.

Find inspiration, guldkorn og links fra de 6 workshops til din undervisning her.

”Med konferencen fik vi givet ny viden, inspiration og konkrete redskaber til undervisere i folkeskolen, på efterskoler og højskoler, så endnu flere unge får redskaber til at begå sig i en global verden. Der står i læreplanerne, at de unge skal styrke den interkulturelle forståelse, men hvad er det egentlig for noget, og hvordan gør vi det i praksis. Det var fantastisk at opleve, hvor stærkt vi står på den scene. Jeg er samtidig stolt af, at vi lykkes at skabe et så attraktivt program, så der måtte oprettes venteliste,” siger Ulrik Wehner, generalsekretær for AFS Interkultur. Konferencen henvendte sig til lærere i grundskoler (udskoling), efterskolelærere, højskolelærere og lærerstuderende.

Førende forskere på besøg
Konferencen havde besøg af to af Danmarks førende forskere inden for området kulturforståelse: Iben Jensen, professor ved Aalborg Institut og Claus Haas, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Læring. Iben Jensen kommer her med sit bud på, hvorfor der var så stor interesse for at deltage: ”Konferencen tilbød både teoretiske og praktiske bud på, hvordan lærere kan forstå og tilrettelægge undervisning som kan skabe global dannelse.” Hun uddyber: ”Undervisning i global dannelse er et aktivt skridt til at løse komplekse globale problematikker. Samtidig er global dannelse en forudsætning for arbejde i internationale virksomheder i ind- og udland. Danske undervisningsinstitutioner har i dag unikke muligheder for at inddrage globale stemmer, både ved at inddrage herboende med familier og erfaringer fra udlandet og ved at udnytte IT og sociale medier.

”Hvorfor er interkulturelle kompetencer vigtigt for lærere?
VIA University College i Aarhus, der uddanner lærere, er en af uddannelsesinstitutionerne, der viste stor interesse for konferencen.  ”Sproglærere har brug for at være bevidst om deres egne interkulturelle kompetencer for at kunne hjælpe deres elever til at udvikle disse vigtige kompetencer, så de kan fungere i en globaliseret verden,” udtaler Karen Lassen Bruntt, lektor i engelsk på læreruddannelsen. På grund af den store interesse afholdte to erfarne frivillige, Kasper Jepsen og Sine Primdal en workshop for 90 af VIA’s lærerstuderende dagen efter konferencen.

Øvelser til undervisningen
På konferencen kunne deltagerne vælge 2 ud af 6 workshops. Her delte erfarne praktikere fra andre skoler og foreninger ud af deres erfaringer med konkrete undervisningsforløb og øvelser, der skaber interkulturel læring og global dannelse. Der blev afholdt workshops af Mundu – center for global dannelse, Den Internationale Højskole og projektet Det Flyvende Tæppe, der har modtaget Den Europæiske Sprogpris og AFS afholdte to workshops. Flakkebjerg Efterskoles workshop blev desværre aflyst pga. sygdom.

Læs mere om de 6 workshops her.
Bliv klogere på oplægsholderne her.
Se hele programmet her.

Konferencen havde også besøg af 9 unge europæiske frivillige (EVS’ere), der er i Danmark for at træne andre unge i interkulturel læring på Brenderup Højskole, Odder Højskole, Egå Ungdomshøjskole, Eisbjerghus efterskole og Ranum efterskole. Da de unge lige var ankommet til Danmark fik vi hjælp til at oversætte fra 3 seje frivillige fra Aarhus: Lise Kragh Jensen, Carina Kjølby Skalshøi og Leslie Höft.

Tak til alle for at bidrage til en fantastisk dag.

Konference 2017

Konference 2017

Konference 2017

– hvordan forløb dagen

AFS Interkultur og Globale Skolepartnerskaber afholdt den 28. september i 2017 konference om Kulturmøder i Undervisningen med ca. 50 deltagere.

Iben Jensen, professor ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet, lagde ud med et oplæg om interkulturelle kompetencer. Hun pegede på, at læring opstår, når eleverne selv opdager sammenhængene og oplever undervisningen som relevant. Derfor er det vigtigt, at undervisere og institutioner formår at skabe rum for, at det kan ske, når vi arbejder med at udvikle interkulturel kompetence. Vi har været tilbøjelige til at fokusere meget på ligheder i kulturmødet, men Iben Jensen understregede, at det er vigtigt også at adressere forskellene, da det er dem, der udfordrer vores syn på virkeligheden. Interkulturel kompetence omfatter netop både identifikation og perspektivudvidelse – ligheder og forskelle.

Derefter gav Mette Jørgensen og Britta Kornholt fra UCC deres bud på internationalisering og interkulturel kompetence set fra et læreruddannelsesperspektiv. Mette Jørgensen, der er leder af det internationale område på UCC, opridsede nogle af de politiske agendaer, der har haft indflydelse på internationalisering af uddannelserne, og Britta Kornholt, der er praktikkoordinator og lektor, beskrev en række cases fra hendes undervisning på læreruddannelsen i Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM). I hendes optik rummer faget også globalt medborgerskab, og i et differentieret klasseværelse, hvor studerende med forskellig kulturel og social baggrund mødes, opstår der både i og uden for undervisningen situationer, der giver anledning til at diskutere kulturmøde, konflikthåndtering og ligheder og forskelle.

Kirstine Jordan fra Trekronerskolen delte erfaringer fra sit arbejde som international koordinator og fra forskellige internationale samarbejdsprojekter på skolen. Hun understregede, at det ikke er nok alene at eksponere eleverne for et kulturmøde. Det rykker først for alvor noget, når man kan få dem til at reflektere over mødet og deres egen rolle i det.

Gerda Pedersen, der er lærer på Midtskolen – Afdeling Sofiendal, præsenterede et undervisningsforløb, som hun i et projektforløb havde afprøvet i tre overbygningsklasser (7., 8. og 9. klasse). Det tog udgangspunkt i en række billeder, som vækker associationer, der kan vise sig ganske langt fra virkeligheden og dermed sætter fokus på de forforståelser, vi møder verden med.

Dagen bød også på en kort præsentation af AFS Interkultur og Globale Skolepartnerskabers tilbud til skoler og på et spil Globetrotter faciliteret af AFS Interkultur, som satte gang i en livlig diskussion af, hvem der definerer reglerne, af rollen som majoritet og minoritet og af, hvordan man tilpasser sig nye situationer.

Fra Globale Skolepartnerskaber og AFS Interkultur takker vi for en god dag med spændende oplæg og veloplagte deltagere!
Skrevet af Kristine Tolborg, Globale Skolepartnerskaber. Se originalartiklen her.