AFS er i Danmark, Grønland og Færøerne inddelt i 30 lokalforeninger – og der er også en lokalforening i dit område. I hver lokalforening er der engagerede frivillige, der tager sig af forskellige opgaver i tilknytning til udvekslingsprogrammerne.

Holder kontakten

Det er lokalforeningerne, der har den tætte kontakt både til de udenlandske udvekslingsstudenter, der kommer til Danmark, og til de danske udvekslingsstudenter, der skal ud at rejse med AFS Interkultur.

Interviewer og tager på hjemmebesøg

Lokalforeningerne interviewer de unge, der skal af sted på udvekslingsophold og besøger deres familier. Ligeledes foretager de familiebesøg hos kommende værtsfamilier, som de har tæt kontakt til hele det år, hvor de værter udvekslingsstudenten.

Organiserer og afholder fællesarrangementer

Lokalforeningerne laver også fællesarrangementer for de udenlandske udvekslingsstudenter og frivillige mens de er i Danmark. Det kan være sociale arrangementer for udvekslingsstudenterne, erfaringsudveksling for værtsforældre, happenings med et internationalt fokus, kulturelle udflugter eller noget helt andet.

Rådgiver og mægler

En stor del af et udvekslingsophold handler om at blive udfordret på det man tager for givet i sin egen kultur – især for udvekslingsstudenterne, men og så i et vist omfang for værtsfamilierne. I den proces kan det ikke undgås at man løber ind i udfordringer i løbet af året. Nogen gange skal udvekslingsstudenten og familien have hjælp til at bearbejde udfordringerne, og så er det også lokalforeningerne der står parat til at hjælpe.

Hvis du er interesseret i at indgå aktivt i lokalforeningsarbejdet, kan du kontakte din lokalforening for mere information.